ERP

Med standard följer ändå specialbehov

Att man ska undvika anpassningar när man upphandlar och byter Affärssystem är idag den vanliga inställningen och ambitionen från kunderna. Och även leverantörerna av Affärssystem har samma önskan. Motivet är insikten om att unika anpassningar alltid kommer att leda till besvär när det kommer till framtida uppgraderingar. Förr eller senare kommer dessa anpassningar att medföra en oönskad kostnad och kanske till och med ett hinder för kundens utveckling. Något som många kunder upplevt, när de efter 15-20 år med ett äldre system, fastnat och saknar möjligheter till fortsatta uppgraderingar.

 

Och om vi parallellt med denna förändring betraktar utvecklingen mot molnbaserade Affärssystem så blir bilden ännu tydligare. Samtliga leverantörer som erbjuder ett molnbaserat Affärssystem (oaktat modell för SaaS-tjänsten) strävar hårt mot att inte erbjuda några anpassningar till kunden. Hos några leverantörer handlar det enbart om ovilja att erbjuda kundunik utveckling men hos andra handlar det om att det helt saknas möjligheter att kunna utföra kundunika anpassningar.

 

Vad är då problemet och utmaningen framåt? Jo, att många verksamheter som anser sig vara ”som alla andra” faktiskt har en del unika behov när man väl kommer ned till de detaljer som pekar ut varför kunden är lönsam. Det finns ofta särdrag som skiljer verksamheter åt och som möjliggör att kunden kan vara framgångsrik och lönsam även i en bransch där det finns många konkurrenter som levererar något som kan betraktas som likvärdigt.

 

 

Verifiera flexibiliteten i Affärssystemet

Budskapet är att även om kunden klarar sig långt med att tillämpa standardprocesserna i systemet saknas det ibland spetsfunktioner. Kundens alternativ blir då att komplettera med ett ytterligare system eller App från 3:e part, alternativt hitta sk ”work-arounds” för att kunna hantera de berörda processerna. Och även om det finns en marknad för Appar är de inte givet att det fungerar ihop med Affärssystemet på ett optimalt sätt.

 

Viktigt inför upphandling av ett nytt Affärssystem är att dels verifiera hur öppet Affärssystemet är för att kunna interagera med externa applikationer via API:er och väldokumenterade gränssnitt. Och helst att leverantören kan erbjuda ett bibliotek/landskap med certifierade Appar som redan finns tillgängliga på marknaden. Lika viktigt är också att verifiera i vilken mån kunden kan förbättra funktionaliteten genom att addera egna funktioner på egen hand eller tillsammans med en partner, och då givetvis på ett tekniskt sätt som säkrar att framtida uppgraderingar inte påverkas.

 

Inför framtiden blir det allt viktigare att säkerställa flexibilitet i sitt Affärssystem och det landskap som omgärdar systemet så att det finns möjligheter att över tid förändra vilka komponenter som används till vad i verksamheten. Förändring är numera ett normaltillstånd och kräver att Affärssystemet kan följa med i verksamhetens utveckling och inte tvärtom.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.