HR

Öka er konkurrenskraft genom att investera i medarbetarengagemanget

Medarbetarnas engagemang anses av vissa vara ”mjukt och fluffigt” eller en ”pseudovetenskap”. Pyttsan säger jag då. Det finns uppenbara skäl, som är statistiskt säkerställda, till varför organisationer ska kartlägga och arbeta aktivt med medarbetarnas engagemang. Engagerade medarbetare kan nämligen bidra både till att sänka kostnader och att öka vinsten i er organisation.

 

Undersökningar visar att organisationer med engagerande medarbetare har:

 • 8,6 procentenheter högre vinstmarginal än organisationer med uttråkade medarbetare[1].
 • upp till 2 gånger högre kundnöjdhet[2].
 • en starkare positiv offentlig image och varumärke. Företag med lågt engagerade medarbetare och med dåligt rykte betalar 10 % mer per nyanställning[3]. 78 % av engagerade medarbetare skulle rekommendera sin organisations produkter och tjänster, medan bara 13 % av deras oengagerade kollegor göra detsamma. Engagerade medarbetare kommer positivt att marknadsföra dina produkter och tjänster till nuvarande och potentiella kunder, såväl som deras familj och vänner[4].
 • en lägre personalomsättning. En bra medarbetarupplevelse, förutom att den får anställda att känna sig bekväma på arbetsplatsen, leder till att de är stolta över att arbeta för företaget och därmed stärker sin avsikt att stanna kvar på jobbet under lång tid[5].
 • mer innovativa medarbetare som är mer benägna att tillföra värde utanför de strikta gränserna för sin jobbroll: de är motiverade att lösa problem och förbättra sin verksamhet, även om det ”inte är deras jobb” att göra det[6].

 

Medarbetarnas engagemang går utöver arbetstillfredsställelse och medarbetarglädje. Det är ett känslomässigt tillstånd av passion och engagemang som ger fördelar för både anställda och arbetsgivare. Och det är ett område där HR-proffs kan tillföra ett påtagligt värde eftersom syftet med arbetet kring medarbetarupplevelsen är att skapa meningsfulla upplevelser genom att påverka medarbetarens känslor vid vissa moment. Något som de personalvetenskapliga professionerna länge varit experter på och handlett organisationens chefer i.

 

Att få en tydlig bild av medarbetarnas känslor vid vissa lägen och förmågan att agera på det kommer att vara avgörande för om HR kommer lyckas med sitt uppdrag. HR kan inte trolla utan det krävs bland annat tekniska förutsättningar att fånga, mäta, analysera, besluta och återkoppla när medarbetarengagemanget ska öka tillsammans med ett starkt fokus från ledningen på engagemanget.

 

Om du vill veta mer om medarbetarupplevelsen och hur ni går till väga för kartlägga medarbetarupplevelsen,  så titta på webinaret ”Lär dig hitta rätt system genom medarbetarupplevelsen”. Innehållet kommer att vara intressant oavsett om er organisation skall upphandla nytt systemstöd eller enbart vill fokusera på att kartlägga medarbetarens resa och ”moments that matter”.  Webinaret kan ses fram till den 22 mars.

 

 

Länkar och referenser:

[1] https://brilliantfuture.se/blogg/kopplingen-mellan-medarbetarengagemang-och-lonsamhet-och-tillvaxt/

[2] MIT Sloane Center for Information Systems Research, ‘Building Business Value with Employee Experience’, 2017

[3] Employee Engagement: How to Build A High Performance Workforce, Gallup (2003)

[4] Driving Performance and Retention through Employee Engagement: a quantitative analysis of effective engagement strategies, Corporate Leadership Council, Corporate Executive Board (2004)

[5] Engage your people, Future-proof your Company, Human Capital Institute (2014)

[6] Workforce-related corporate reporting, Financial Reporting Council’s Financial Reporting Lab (2020)

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.