ERP

Infor står starkt inför framtiden

Infor är en av världens ledande leverantörer inom Affärssystem. Utifrån vårt svenska och begränsade perspektiv betraktar vi ofta Infor som leverantören av affärssystemen M3 och LN, men verksamheten omfattar väldigt mycket mer än det vi normalt klassificerar som affärssystem. Portföljen med verksamhetslösningar spänner över väldigt många industrivertikaler och inkluderar såväl bredare som väldigt nischade systemerbjudanden. De system vi förr refererade till som M3 och LN ingår idag som alternativa ERP-kärnor i produktsuiten Infor CloudSuite.

 

Det finns flera exempel på större ERP leverantörer som liksom Infor skapats och vuxit via ett flertal förvärv av bolag och system och där de ursprungliga applikationerna fortsätter att leva utan att synergier uppstår eller där modernisering genomförs. Infor är inte ett av dessa bolag. Under de senaste 10 åren har Infor genomfört en omfattande transformation och cloudifiering av sin portfölj med produkter. Det Infor vi ser idag skiljer sig stort från det Infor vi såg för 10 år sedan.

 

 

Infor var tidiga i att gå över till molnbaserade tjänster

Under ledning av den tidigare koncernchefen Charles Phillips valde Infor 2012 att lägga om sin strategi och all produktutveckling med fullt fokus mot Cloud. Med detta beslut var Infor tidiga i sina insikter om nödvändigheten att ställa om mot molnbaserade tjänster vid jämförelse med övriga ERP leverantörer som levererade system baserade på den traditionella Onpremise modellen.

 

Givetvis har omställningen varit krävande för Infor. Att förflytta sin portfölj mot cloud förutsätter att det mesta ”under motorhuven” måste byggas om när det gäller arkitektur, databas och plattform. En omvandling som kräver många år och omfattande investeringar. Självklart krävs en del kompromisser när man ska bygga om plattformen samtidigt som de befintliga systemen ska underhållas och vidareutvecklas. Infor har dock lyckats väl och har kommit långt med sina ambitioner.

 

Jag hade 2017 möjligheten att lyssna till Charles Phillips presentation i Stockholm där han beskrev sin strategi samt målsättning och nuläget. Vid det tillfället behöll jag en avvaktande inställning till Infors ambitioner och förutsättningar till att lyckas baserat på det tekniska arv som fanns inom bolaget. När vi nu räknar 2023 kan jag dock konstatera att Infor kan erbjuda en stark produktsuite som både kan erbjudas som en publik molnlösning och fortsatt konkurrera med övriga globala affärssystem i funktionalitet.

 

 

Infor fortsätter utveckla arkitekturen

Men att Infor idag kan erbjuda sin Cloudsuite som en publik molnlösning innebär inte att Infor kommit i mål. Ambitionerna framåt är fortsatt höga och man arbetar vidare med komponentisera sin produktsuite för att öka synergierna mellan de befintliga produkterna samt för att tjänstefiera arkitekturen. Målbilden är i likhet med flertalet ERP leverantörer att kunna basera hela sin produktsuite och produktutveckling på sk microservices. Ett teknikskifte som är nödvändigt när man ska erbjuda sin produkt som en sk ”Software as a Service”. Det finns idag flera exempel på leverantörer som påstår sig kunna leverera molntjänster men som saknar tekniska förutsättningar till att kunna erbjuda kontinuerliga och täta uppdateringar av sin programvara till samtliga kunder. Detta klarar Infor redan idag.

 

Internationellt växer Infor stadigt. På den nordiska marknaden har omsättningen legat på samma nivå under flera år men har nu börjat stiga som ett resultat av förflyttningen till cloud. Infor har fått medvind, vinner affärer och återigen börjat stärka sin position på den för övrigt väldigt tuffa och konkurrensutsatta nordiska marknaden. Infor står idag starkare än på länge och har goda förutsättningar till att öka sin marknadsandel i såväl Sverige som Norden som helhet.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.