ERP

Round Table ERP – TEMA: Offentlig sektor

I vår serie Round Table ERP samlar vi experter från branschen för att diskutera aktuella frågeställningar inom området Affärssystem. Frågor och teman som är intressanta och viktiga för såväl kunderna som för leverantörerna.

 

Tema för denna session är ”Ekonomisystem i offentlig sektor”. Ett spännande ämne där vi riktar in oss på en specifik branschvertikal.

 

Till detta samtal har vi samlat representanter från både kundsidan och leverantörssidan inom offentlig sektor. I panelen har vi med oss:

 

 • Per Swanström, Förvaltningsledare på Södertälje kommun
 • Anneli Lehtinen, Redovisningschef på Södertälje kommun
 • Andreas Nylund, Director Presale & Product strategy på CGI
 • Urban Danielsson, Senior Solution Architect på Unit4

 

Moderator är Jonas Andersson, VD på HerbertNathan & Co

 

 

Samtalets olika kapitel

1. Introduktion
2. Presentation av samtliga deltagare
3. Introduktion till samtalets tema
4. Hur stor är viljan (inom offentlig sektor) att vara proaktiv i utveckling och effektivisering av ekonomiprocesserna?
5. Vilken typ av satsningar/investeringar efterfrågar kunderna?
6. Vilken typ av nyttor kan vi se uppstå med dessa effektiviseringar?
7. Finns det något kvar att effektivisera när det gäller de ekonomi-administrativa processerna inom offentlig sektor?
8. Finns det en vilja till förändring inom offentlig sektor?
9. Är det svårt att driva förändring i en decentraliserad verksamhet, såsom offentlig sektor?
10. Är förändringsbenägenhet en generationsfråga?
11. Introduktion till nästa ämne: RPA
12. Hur mycket har Södertälje kommun satsat på RPA?
13. RPA eller AI?
14. Är leverantörerna tillräckligt drivande i utvecklingen för att möta kundernas behov?
15. Är kunderna tillräckligt drivande i sina krav för att föra utvecklingen framåt?
16. Har intresset att samverka ökat under årens lopp?
17. I vilken grad hämtar offentlig verksamhet inspiration från privat verksamhet när det gäller utveckling av processer och ökad digitalisering?
18. Kan vi peka på konkreta funktioner som är unika för offentlig sektor?
19. Hur stor roll spelar leverantören kontra systemet i valet av nytt system?
20.  Kan vi peka på konkreta exempel där AI kan bidra till ökad nytta för verksamheten?
21. Hur ser intresset för AI ut på kundsidan?
22. Hur guidar leverantörerna sina kunder i denna fråga?
23. Stämmer det att AI har gjort vår data viktigare än någonsin?
24. Panelens goda råd till kunder inom offentlig verksamhet som planerar för ett framtida affärssystem
25. Avslut

 

Mer på temat affärssystem

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.