En leverantörsstrategi med osäker utgång

Min kollega Fredric Holm skrev i förra veckan en blogg om att många av våra kunder inom offentlig sektor upplever en svårighet i att navigera mellan önskan om digitalisering, leverantörernas utveckling mot molnet och att följa en allt tuffare lagstiftning.

 

Ur kundens perspektiv grundar sig ett systemval på många olika faktorer såsom systemets användarvänlighet, leverantörens förmåga att driva effektiva projekt och självklart pris som några exempel. Till det skall läggas den utveckling som de senaste åren har skett i allt snabbare takt mot molntjänster med olika innehåll och omfattning och de val detta innebär för kunden.

 

Att trenden, både bland leverantörers erbjudande och kundens preferenser, går mot molntjänster har varit tydlig de senaste åren. Det finns många goda generella argument för att välja molntjänster, men det finns fortfarande många kunder som anser sig ha starka argument emot. Då handlar det ofta om säkerhet och olika lagkrav där kunden känner en osäkerhet vad som gäller för just dom.

 

 

Strategiskt val mellan egen drift och molntjänst

Idag är det ett faktum att många fler organisationer än tidigare har börjat ifrågasätta strategin för molntjänster och det baserat på de exempel på intrång som det senaste året har skett hos olika leverantörer av molntjänster. Den senaste stora ransomware-attacken drabbade flera privata företag men mest offentliga myndigheter inom kommunal och regional sektor.

 

I våra uppdrag på HerbertNathan & Co hör vi återigen många kunder inom offentlig sektor som tvekar inför valet mellan egen drift och molntjänst.

 

Om kunderna tvekar kring strategin så är leverantörerna av Ekonomisystem inom offentlig sektor mer tydliga med hur de tänker kring framtiden när det kommer till frågan om molntjänst kontra fortsatt erbjudande om drift lokalt hos kund.

 

 

Många kunder inom offentlig sektor driftar ekonomisystemet On premise

Unit4 med sitt affärssystem Unit4 ERP (tidigare Agresso) har sedan tidigt 90-tal dominerat som leverantör inom statliga myndigheter och är likaså en av de stora leverantörerna till Sveriges kommuner och Regioner. Denna marknadsposition kan man till stor del förklara utifrån att dåvarande Agresso tilldelades kontrakt i en ramavtalsupphandling för Ekonomisystem med dåvarande Ekonomistyrningsverket 1991. Detta lade grunden för stabila intäkter från en stor kundgrupp och goda möjligheter att investera vidare i det offentliga marknadssegmentet.

 

I princip samtliga av Unit4´s kunder inom offentlig sektor har alltid haft drift i egen regi eller via en extern driftspartner, men båda alternativen enligt konceptet On premise.

 

 

Unit4 upphör med support och underhåll för On premise-kunder

Unit4 informerade sina kunder i oktober 2023 att de avser att upphöra med underhåll och support till den gällande driftsformen On premise from 31 december 2024, dvs med framförhållning av enbart 1 år.

 

Sättet man informerade på, den knapphändiga informationen och den i utskicket kommunicerade tidplanen fick många kunder att reagera, vilket är naturligt i en sektor där de tecknade avtalen normalt är bindande under många år.

 

Vi på HerbertNathan & Co fick många frågor om detta och vi förstod att här måste Unit4 komma ut med ett förtydligande. Det gjordes också via en webbsändning 29 november där Unit4:s representanter förklarade att samtliga kunder behöver planlägga sin konvertering under 2024 för att sedan senast december 2026 ha tagit steget  över till Molnet.

 

 

Beskedet kräver en noggrann konsekvensanalys

December 2026 kan tyckas långt bort, men det är inte en allt för vågad gissning att det för många kunder kommer att innebära uppstart av ett projekt man inte hade med i planeringen. Till det skall också läggas säkerhetsmässiga övervägande där många kunder prioriterat egen drift framför molntjänst och kanske inte vill gå över till molnet.

 

Utöver dessa två faktorer så har vi upphandlingsmässiga frågor att ta ställning till; en övergång till molntjänst kan troligen betraktas som ett väsentligen förändring i nuvarande avtal och drar man det till sin spets innebär det att organisationen måste genomföra en ny upphandling.

 

Som en ytterligare faktor för kunden att ta i beaktande är hur priset förändras vid övergång till molntjänst. Vi har sett många exempel med andra affärssystem från privata sidan, med kraftigt ökade årliga kostnader.

 

 

Kommer beslutet påverka Unit4 framåt?

Unit4 lägger sig vinn om att kommunicera detta som en ganska odramatisk migrering till molnet. Nu återstår det att se om kunderna har samma inställning. Vid dagens slut är det ändå kunden som själv avgör hur man vill ta till sig både informationen och hur man vill fortsatt hantera denna process med Unit4.

 

Kommer alla kunder att rakt av köpa uppmaningen att gå över till molnet eller kommer man att söka andra alternativ?

 

Det kan sluta väl för Unit4 men det kan lika väl innebära att bolagets dominans sedan 30 år på den svenska offentliga sidan nådde sin topp under 2023.

 


 

Tillhör du en av de organisationer som har Unit4 ERP i egen regi idag? Hör av dig till oss med dina frågor och funderingar eller delta i vårt kommande frukostseminarium där vi pratar mer om vad du som kund bör tänka kring Unit4s besked om molntjänster.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.