Vilka alternativ finns för kunder som Unit4 tvingar till molnet?

Vi har i en tidigare blogg belyst att Unit4 meddelat sina kunder att de inte kommer fortsätta att leverera, utveckla eller supportera sitt affärssystem för egen drift (on-premies) utan enbart som en moln-tjänst. Beskedet till befintliga kunder är att de senast vid årsskiftet 2024/2025 behöver teckna avtal om att gå över till en moln-tjänst och att själva flytten sedan kommer ske senast till årsskiftet 2026/2027. Det är enbart de kunder som tecknat ett avtal om flytt till moln-tjänst som erbjuds så kallad ”Extended maintenance” efter årsskiftet 2024/2025 medan övriga kunder med egen drift får klara sig utan uppdateringar.

 

Beskedet har inte enbart mottagits positivt av kunderna utan har snarare fått en hel del kunder att ifrågasätta om Unit4 är rätt leverantör av affärssystem till dem. Vilka alternativ finns då till Unit4 ERP för de kunder som inte uppskattar att bli tvingade till en tjänst de inte själva valt?

 

Unit4 ERP levererar stark funktionalitet inom ekonomiområdet (huvudbok och reskontror) men har även bra funktionalitet för projekt och serviceorderhantering, vidare finns visst stöd för lager samt lönefunktioner med vissa tillhörande HR-funktioner. De kundgrupper som Unit4 primärt vänt sig till är offentlig sektor (med en nästan 100%-marknadsandel på statliga myndigheter och ca en tredjedel av Sveriges kommuner som kunder), bygg och entreprenadföretag, fastighetsbolag, konsultföretag samt koncernmoderbolag.

 

Vilka alternativ som finns till Unit4 beror på vilken kundgrupp man tillhör och vad anledningen är till att man vill hitta en alternativ lösning. Om en kund mest är upprörda över att Unit4 försöker tvinga dem in på en väg som kunden inte valt själva så finns det många alternativ. Om kunden däremot absolut vill ha affärssystemet med egen drift är alternativen avsevärt färre.

 

 

Alternativ till Unit4 för organisationer inom offentlig sektor

För organisationer inom offentlig sektor används Unit4 primärt som ett ekonomisystem och om dessa organisationer önskar en ersättare med egen drift är det egentligen enbart Raindance som är ett alternativ. Det finns naturligtvis några fler ekonomisystem som går att köpa med egen drift men dessa vänder sig primärt mot privat sektor och skulle sannolikt vara utmanande att införa hos en offentlig organisation (i alla fall för de tre-fyra första offentliga kunderna). Om offentliga organisationer kan tänka sig att köpa ett ekonomisystem med moln-drift finns dock flera alternativ. Det främsta alternativet är även här Raindance men även Xledger och Visma Affärslösningar har erfarenhet från sektorn (speciellt kommuner). Vidare finns Visma Net som tidigare var en av lösningarna inom det statliga ramavtalet för ekonomisystem som tjänst. För större statliga myndigheter och kommuner har även SAP och Oracle visat intresse av att erbjuda sina system till denna sektor. Än så länge har de dock få kunder på ekonomi-/affärssystem inom den svenska offentliga sektorn.

 

 

Alternativ till Unit4 för organisationer inom privat sektor

För den privata sektorn är det få alternativ som matchar Unit4s funktionalitet och erbjuder egen drift. Raindance har t.ex. inget fokus på nyförsäljning mot privat sektor. För större företag t.ex. inom bygg-, entreprenad- eller konsultbranschen erbjuder IFS sin lösning för egen drift och för medelstora företag finns Jeeves och Sage X3 tillgängliga för egen drift. Precis som för den offentliga sektorn blir alternativen fler om man kan tänka sig att köpa moln-tjänster. De tidigare nämnda IFS, Jeeves och Sage erbjuder sina system även som moln-tjänster och även Xledger och Visma Net erbjuder sina lösningar till privat sektor. För större företag finns dessutom system så som Microsoft Dynamics, Oracle ERP och SAP S/4 medan medelstora företag har t.ex. Microsoft Business Central och Netsuite att välja bland. En utmaning för nästan alla dessa system är dock att de primärt är affärssystem och att ekonomifunktionerna bara är en mindre del av det funktionella erbjudandet, det är främst Xledger och till viss del Visma Net som har störst fokus på ekonomifunktionerna.

 

För privat sektor finns ytterligare ett alternativ som på en övergripande nivå har nästan samma funktionella fokus som Unit4 och det är Workday. Detta system är mest känt som ett HR-system till stora organisationer men systemet erbjuder även omfattande ekonomi- och projektfunktionalitet samt stöd för inköp och lager. Workday har än så länge relativt få kunder inom ekonomiområdet i Norden och inriktningen är primärt mot stora företag med något tusental anställda och en omsättning om flera miljarder.

 

 

Troligen inga stora skiften på kort sikt men många dörrar som öppnas på längre sikt

Summa summarum så finns det gott om affärssystem på marknaden men det är få av dem som matchar den funktionella omfattning som Unit4 erbjuder, dessutom är alternativen som erbjuder egen drift väldigt få. Det är stora kostnader förenat med att byta ekonomi-/affärssystem samtidigt som nyttorna från ett byte ofta är små. Det är därför troligt att de flesta av Unit4s kunder på kort sikt väljer att följa med på Unit4s resa mot molnet. På lite längre sikt är det dock sällan en bra strategi att tvinga in sina kunder på vägar som de själva inte valt. Det är därför inte osannolikt att det om några år visar sig att Unit4s beslut öppnade många dörrar för Raindance, Xledger och kanske även Workday.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.