Presentation av juryn för  Årets Affärssystemprojekt 2023/2024


 

 

 

 

Martin Henkel, Docent på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet

Martin ansvarar för Stockholms universitets utbildningsprogram i affärssystem och deltar för andra året som jurymedlem. Martin har en bakgrund som programmerare och systemanalytiker men undervisar och forskar numera på Institutionen för data- och systemvetenskap inom bland annat verksamhetsmodellering och affärssystem.

 

 

 

 

Magnus Petzäll, CDO/Avdelningschef, Avdelningen för digitalisering på Havs- och Vattenmyndigheten

Magnus har en bakgrund som CIO inom internationell tillverkningsindustri men har de senaste 20 åren jobbat som CIO och CDO inom offentlig sektor på högsta ledningsnivå. Han har strategiska digitaliseringsfrågor, ledning och styrning samt verksamhetsutveckling baserat på digitaliseringens möjligheter som sina huvudsakliga kompetenser. Förutom att ha haft positionen IT-direktör för Göteborgs Stad och CIO för Sveriges domstolar har han också deltagit i flera nationella digitaliseringsinitiativ, anlitats som uppskattad inspirationstalare och bl.a. fått Almegas utmärkelse som året tjänsteinnovationsfrämjare.

 

 

 

 

Maria Anjou, Chef Shared Service Center på NCC

Maria har en bakgrund som revisor, controller och redovisningschef. Hon har arbetat med affärssystem i olika roller under många år, bland annat som applikationskonsult hos IFS.  Maria har även ansvarat för den nordiska utrullningen av SAP på fastighetsbolaget UnibailRodamco. Hon arbetar sedan14 åren tillbaka på NCC och är ansvarig för NCC’s Shared service center och projektägare för Core Finance där ett projekt pågår att ersätta befintligt ekonomisystem.

 

 

 

 

Odd Fredriksson, Ekonomie doktor på Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Odd har forskat och undervisat länge om effekterna av IT-användning och om IT-införandeprocesser i affärsrelationer, med särskilt fokus på digitala affärer och affärssystem. Odd var under 12 år verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, men är numera verksam vid Karlstads universitet.

 

 

 

 

Peter Alstermark, Seniorkonsult på HerbertNathan & Co

Juryns ordförande, Peter,  har arbetat med affärssystem och affärssystemprojekt och digitalisering i ca 25 år. Peter har tidigare jobbat hos ett flertal konsultbolag innan han började på HerbertNathan  & Co för 3 år sedan.

 

 

← Årets Affärssystemprojekt

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.