Magnus Karlsson

Seniorkonsult


mk@herbertnathan.com+46 704 33 11 55

Initialt efter examen arbetade Magnus operativt i olika roller inom Supply Chain. Arbetet bestod till stor del av att utveckla verksamhetens användning av systemstöd samt att arbeta med kravställning gentemot olika leverantörer av IT-system. Magnus har även varit IT-ansvarig med systemägaransvar av företagets affärssystem men även arbetat som leverantörens projektledare vid implementation av olika affärssystem i ett stort antal projekt i Norden, Europa och Nordamerika.

Erfarenhet

Magnus är specialiserad på projektledning vid implementation av IT-systemstöd, främst olika affärssystem. Magnus har ett brett verksamhetskunnande och lång erfarenhet av att arbeta med IT-systemstöd till olika organisationer, både stora och små och inom många olika branscher. Arbetat som projektledare i ett stort antal projekt, både nationellt och internationellt, både som beställare och som leverantör av olika affärssystem.

Utbildning

Civilingenjör, Industriell Ekonomi, LiTH 1993

 • Office:

  Gothenburg

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.