Nytt uppdrag inom verkstadsindustri

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt upphandlingsuppdrag inom Affärssystem till en industrikund.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom livsmedel

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom medicin- och livsmedelsteknik.  Uppdraget avser projektledning i samband med implementering av av nytt affärssystem och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom bilserviceindustrin

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande inom bilserviceindustrin.  Uppdraget avser strategi inom HR-system och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom fastighetssektorn

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom fastighetssektorn.  Uppdraget avser processkartläggning och processutveckling och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom tillverkningsindustrin

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom Affärssystem till en industrikund.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom hållbarhetssektorn.

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom hållbarhetssektorn.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom offentlig sektor.

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom offentlig sektor.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning vid införande av ett kommungemensamt administrativt lönecenter och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom offentlig sektor

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom offentlig sektor.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt HR-system och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom handelssektorn

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom handel- och livsmedelssektorn.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av ett koncerngemensamt AMS (Application Management Services) och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt