Nytt uppdrag inom tillverkande industri

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt upphandlingsuppdrag inom Affärssystem till en industrikund.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Kunduppdrag

Nytt uppdrag inom forskning

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt upphandlingsuppdrag inom Affärssystem hos en forskningsstiftelse.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Nytt uppdrag vid Due Diligence

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt strategiuppdrag i samband med en Due Diligence.  Uppdraget avser marknadsanalys och värdering av tillväxtpotential för ett identifierat förvärvsobjekt inom mjukvarubranschen och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom finanssektorn

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt upphandlingsuppdrag till ett av Sveriges största bolag inom finanssektorn.  Uppdraget avser strategi samt upphandling av nytt affärssystem och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom försäkringsbranschen

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt strategiuppdrag inom HR till ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling och byte av HR-system och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom finanssektorn

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt projektledningsuppdrag till ett av Sveriges ledande riskkapitalbolag.  Uppdraget avser projektledning vid implementering av nytt HR-system och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom WMS

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt upphandlingsuppdrag till en svensk tillverkare/grossist inom heminredning.  Uppdraget avser upphandling av nytt WMS-system och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom betongindustri

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt strategiuppdrag till ett bolag inom betongindustri.  Uppdraget avser strategi inför nytt affärssystem och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom offentlig sektor

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt upphandlingsuppdrag till en västsvensk.  Uppdraget avser upphandling av nytt HR-system och inleds omgående.

Nytt uppdrag inom el och vvs

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt projektledningsuppdrag till ett av Sveriges största organisationer och butikskedjor inom el och VVS.  Uppdraget avser kvalitetssäkring vid implementering av nytt affärssystem och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt