Nytt uppdrag inom HR

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande upphandling av ett nytt HR-system för en ledande skogskoncern. Uppdraget inleds under dec 2016.

Kunduppdrag

Nytt uppdrag inom E-handel

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande förstudie inför upphandling av ett nytt systemstöd för inköp/e-handel för en svensk kommun. Uppdraget inleds under dec 2016.

Kunduppdrag

Nytt uppdrag inom tillverkning

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande upphandling av ett nytt affärssystem för en tillverkande industri med dotterbolag i ett flertal länder och försäljning på samtliga världsdelar. Uppdraget inleds under dec 2016.

Kunduppdrag

Nytt uppdrag inom entreprenad

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande upphandling av ett nytt affärssystem till en entreprenad verksamhet med dotterbolag i flera länder. Uppdraget inleds under nov 2016.

Kunduppdrag

Nytt uppdrag inom offentlig sektor

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande upphandling av ett nytt affärssystem för ett svenskt kommunalt bostadsbolag. Uppdraget inleds under nov 2016.

Kunduppdrag

Ny marknadsanalys inom WMS

HerbertNathan & Co har genomfört en analys av den skandinaviska marknaden för  WMS-system och publicerar nu en unik rapport. Marknadsanalysen omfattar totalt 20 olika WMS-system.

Rapporter

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt