Ekonomi- Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner

En oberoende analys av den svenska marknaden för Ekonomi-, Löne- och HR-system till kommuner och regioner.

Ladda ner utdrag
Artikelnr: Ekonomi-, Löne-/HR-system_SKR_2020 Kategori:

Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner

”Den offentliga sektorn i digital omvandling”

 

Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner är en oberoende analys av de ledande leverantörerna till den svenska kommunmarknaden.

Rapporten är ett utmärkt verktyg för kommuner, regioner och organisationer som står inför uppgiften att påbörja upphandling av ett nytt Ekonomi- eller Löne-/HR-system, samt för de verksamheter som önskar att få en överblick av marknaden och aktuella trender.

Det huvudsakliga syftet med analysen har varit att genomföra en oberoende och strategisk analys av Ekonomi-, Löne- och HR-system för den svenska kommunmarknaden. Detta omfattar specifikt följande delar:

  • Den offentliga sektorn i digital omvandling
  • Trender och framtid inom ekonomi- och HR-system
  • Leverantörerna
  • De ledande Ekonomisystemen
  • De ledande HR-systemen
  • Processtödet
  • Samverkan inom offentlig sektor
  • Upphandling
  • Implementering
  • Framgångsrika projekt

Beställ ditt exemplar av rapporten

Rapporten kan beställas både som digital utgåva och som tryckt utgåva.

Ytterligare information

Inkluderade Ekonomisystem

• Incit Expand
• Raindance
• Unit4 ERP
• Visma Public Affärslösningar
• Xledger
• ÅDATA Ekonomi

Inkluderade Löne-/HR-system

• eCompanion
• Heroma
• HRM
• Visma Public Business Suite HRM

Rapportspråk

Svenska