ERP Cloud Solutions in Scandinavia

En oberoende analys och översikt av den molnbaserade affärssystemsmarknaden i Skandinavien.

Ladda ner utdrag
Artikelnr: ERP-Cloud-2015 Kategori: Etikett:

Molnbaserade affärssystem i Skandinavien

Utvecklingen inom internet och molnbaserad tjänsteteknologi har radikalt förändrat spelreglerna för marknaden inom affärssystem – eller har den inte gjort det? Alla de traditionella leverantörerna av affärssystem marknadsför numera sina affärssystem som ”molnlösningar” och det uppstår kontinuerligt nya aktörer som erbjuder nya molnbaserade affärssystem.

Vad kan egentligen dessa system? Kan molnbaserade affärssystem lika mycket som de traditionella och lokalt installerade affärssystemen och på vilket sätt skiljer de sig egentligen? Det kan vara svårt att förstå vad molnbaserat egentligen betyder och inte minst att skaffa sig en överblick av alla möjligheterna inom detta marknadsområde som är under ständig utveckling. Är molnbaserade affärssystem så revolutionerande som leverantörerna själva påstår eller är det bara ett nytt sätt att buteljera ett gammalt vin?

Denna oberoende analys ger dig som saknar teknikintresse svar på dessa frågor samt en insikt i de olika termer och begrepp som används inom ”molnvärlden”. Rapporten beskriver karaktären av marknaden för molnbaserade system och ger en överblick av de olika leverantörerna och de aspekter som skiljer sig åt mellan olika system. Vidare får du tillgång till goda råd och rekommendationer till hur du ska förhålla dig när det gäller vägval inför en ny upphandling av affärssystem.

Målgruppen för denna rapport är primärt mindre och medelstora företag och organisationer. Dock kan även stora företag och organisationer få nytta av beskrivningen av marknaden och trenderna inom detta området.

Rapporten är indelad i 9 kapitel som introducerar till ämnet molnbaserade affärssystem samt ger insikt i bl.a. följande aspekter:

  • Trenderna inom molnbaserade affärssystem
  • De traditionella leverantörernas molnstrategier
  • Definitioner och olika kategorier av molnbaserade system
  • En detaljerad överblick över molnbaserade affärssystem i Sverige, Danmark och Norge
  • Systemens förmåga att stödja verksanhetsprocesser och internationalisering
  • Målgrupper, branschlösningar, land och språk som stöds
  • Prismodeller med exempel
  • Kännetecken för respektive molnbaserat affärssystem
  • Goda råd och viktigt att tänka på vid val av molnbaserat affärssystem

Med tanke på att marknaden utvecklar sig från ett lokalt perspektiv till att bli en allt mer internationell marknad har vi valt att publicera denna rapport på engelska.

Ytterligare information

Fakta om rapporten

Rapporten är på 54 sidor och omfattar följande system:
• 24sevenoffice
• ATAIO
• E-conomic
• Enterprise by HansaWorld
• FinancialForce.com
• NetSuite
• Oracle Fusion ERP Cloud
• RamBase
• Rexor
• SoftOne XE
• Specter Business Management
• Visma.net
• Workday
• Xledger

Köp- och licensvillkor

Se våra köp- och licensvillkor. Alla priser redovisas exkl. moms.

Rapportspråk

Engelska