Kostnadsfritt utdrag ur rapporten – Ekonomi- Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner

Kategori:

För att du skall kunna bilda dig en uppfattning om rapportens omfattning och innehåll har du möjlighet att beställa ett kostnadsfritt utdrag ur rapportens fyra inledande kapitel, som bland annat omfattar:

  • Innehållsförteckning
  • Inledning
  • Sammanfattning av marknadsanalysen
  • Medverkande system

Rapporten är skriven på svenska.

Registrera dina kontaktuppgifter i ovanstående formulär så skickas en PDF-länk till angiven e-post, inom ett par minuter.

 Vi hoppas att utdraget ur rapporten motsvarar dina förväntningar och leder till en beställning av den fullständiga rapporten så småningom.