Kostnadsfritt utdrag ur rapporten – ERP cloud solutions in Scandinavia

Kategori:

För att du skall kunna bilda dig en uppfattning om rapportens omfattning och innehåll har du möjlighet att beställa ett kostnadsfritt utdrag ur rapportens tre inledande kapitel, som bland annat omfattar:

  • En översiktlig beskrivning av rapporten
  • Innehållsförteckning
  • Förord, samt  kapitel 3, introduktion med leverantörsförteckning

Registrera dina kontaktuppgifter i ovanstående formulär så skickas en PDF-länk till angiven e-post, inom ett par minuter.

Vi hoppas att utdraget ur rapporten motsvarar dina förväntningar och leder till en beställning av den fullständiga rapporten så småningom.