MarketUpdate, IBS Business Suite, Juni 2015

Kategori:

Syftet med HerbertNathan & Co MarketUpdate är att ge befintliga och potentiella framtida användare av affärssystem en kort uppdatering om ledande leverantörer och produkter på marknaden.

MarketUpdates baseras på möten, presentationer, intervjuer och diskussioner med högt uppsatta företrädare för systemleverantörerna och representerar HerbertNathan & Co´s bedömning av aktuella utvecklingstendenser av produkten och leverantören. MarketUpdates kompletterar våra befintliga marknadsundersökningar och publikationer om de enskilda leverantörerna.

MarketUpdates görs tillgängliga kostnadsfritt och kan laddas ner från denna webbplats om du lämnar dina kontaktuppgifter.