Microsoft Dynamics AX partners in Scandinavia

Rapporten ger en översikt av implementeringspartners för den danska, svenska och norska marknaden.

Ladda ner utdrag
Artikelnr: AX-Partners-Scandinavia Kategori: Etikett:

Rapporten ’Microsoft Dynamics AX Partners in Scandinavia’ ger en översikt av implementeringspartners för den danska, svenska och norska marknaden

Att välja det mest lämpliga affärssystem är givetvis viktigt men för att nå framgång med projektet är det minst lika viktigt att välja rätt partner för implementering. Microsoft Dynamics AX Skandinaviska ursprung och Microsofts massiva investering i produkten har påverkat många Skandinaviska organisationer till att välja Dynamics AX som deras primära affärssystem.

Denna utveckling har medfört att det finns relativt många alternativa partners och det kvar vara svårt att få överblick när man ska välja leverantör till en implementering, en återimplementering eller en uppgradering.

Rapporten ’Microsoft Dynamics AX Partners in Scandinavia’ ger en översikt av implementeringspartners för den danska, svenska och norska marknaden.

Rapporten omfattar en översikt av respektive partners globaliseringsgrad, primära marknadsfokus, i vilka länder man erbjuder sina tjänster samt mycket mer.

Målgruppen for denna rapporten är chefer, dock utan teknikfokus, i organisationer som använder Dynamics AX eller som överväger att byta affärssystem till Dynamics AX. Rapporten ger insikt i den senaste utvecklingen och aktuella trender inom området affärssystem, samt en beskrivning av Dynamics AX partners kompetenser och profiler, som alternativa leverantörer, för en implementering, en återimplementering eller en uppgradering.

Partnermarknaden presenteras i 8 olika kapitel omfattande bl.a.

  • Utvecklingen inom området affärssystem och specifikt för Microsoft Dynamics AX.
  • En grundlig redovisning av den skandinaviska partnermarknaden.
  • Specifika särdrag för respektive skandinaviskt land/marknad.
  • En beskrivning av respektive partners profil.
  • Strategier och överväganden vid val av partner.

I det danska, norska och svenska avsnittet presenteras relevanta partners geografiska spridning och storlek. Vidare presenteras fördelningen av Microsoft Dynamics AX konsulter inom och utanför Skandinavien, respektive partners marknads- och industrifokus samt specifika förhållanden man bör vara uppmärksam på.

Rapporten är skriven på engelska.. Du kan läsa mer om innehållet i rapporten genom att ladda ned ett kostnadsfritt utdrag.

Ytterligare information

Fakta om rapporten

Rapporten är på 62 sidor och omfattar 34 partners:
• Acando
• Accigo
• Advania
• AlfaPeople
• Annata
• a-solutions
• Avanade
• AX Executives
• Axdata
• Bredana
• CGI
• Columbus
• Computercamp
• Datacon
• Daxiomatic
• DecidoKompetensor
• EG
• EVRY
• Frøkjær IT
• Fujitsu
• GITS
• IBM
• iStone Dynamics
• Medius Dynamics
• Microsolutions
• MW Data
• Netcompany
• Optimate
• Partner Power International
• Peritus
• Pingala
• Scales Group
• Sigma IT & Management
• Tydab

Köp- och licensvillkor

Se våra köp- och licensvillkor. Alla priser redovisas exkl. moms.

Rapportspråk

Engelska