WMS in Scandinavia

En objektiv marknadsanalys av lagerhanteringssystem i Skandinavien.

Ladda ner utdrag
Artikelnr: WMS-2016 Kategori: Etikett:

En objektiv marknadsanalys av lagerhanteringssystem i Skandinavien

20 olika leverantörer och system inom WMS deltar i undersökningen. Rapporten är på ca 60 sidor och ger dig den översikt du behöver om du har ambitioner att investera i bättre verktyg för att förbättra effektiviteten i försörjningskedjan och lagerhanteringen.

Rapporten är skriven med ett primärt fokus på affärsnytta och inte på teknik. Du kommer därför att få en god förståelse för de affärsmässiga fördelarna i form av lägre kostnader, ökad kundnöjdhet och ökad konkurrensfördel som ditt företag kommer att få med ett WMS-system.

Denna rapport ger en fördjupad analys och insikter i de system och leverantörer som finns på den Skandinaviska marknaden, omfattningen av deras funktionalitet, marknadsandelar i Skandinavien och globalt, styrkor och referenskunder mm. Vidare finns utvecklingsplan både funktionellt och tekniskt samt en unik positioneringskarta för de deltagande systemen med avseende på funktionalitet och marknadsandelar. Avsnitt för såväl molntjänster, råd kring selektering och urval av WMS samt våra egna råd och erfarenheter kring implementering finns givetvis också med.

De senaste trenderna inom WMS och Supply Chain Management sammanfattas med inlägg från leverantörerna samt våra egna erfarenheter, insikt och kunskap.

Detta ger dig ett unikt tillfälle att få en inblick i ett spännande område som upplever en snabb tillväxt och utveckling.

Innehållet i rapporten:

 • Executive summary
 • Warehouse Management Systems in Scandinavia
 • WMS dictionary
 • The business value of WMS
 • Cloud based WMS
 • The WMS market in Scandinavia
 • Solutions and vendors “on a page” overview
 • Selecting WMS
 • Implementing WMS
 • Trends and future

Syftet med rapporten:

Det övergripande syftet med denna rapport är att genomföra en opartisk och objektiv strategisk analys av WMS marknaden i Skandinavien, och mer specifikt berätta om:

 • Bakgrunden till WMS i Skandinavien
 • Leverantörer och system av WMS på den skandinaviska marknaden
 • Specifika egenskaper hos respektive leverantör och system
 • Möjlig affärsnytta av ett WMS-system
 • Råd och tips vid val av ett WMS-system
 • Affärs- och tekniktrender i samband med WMS

Ytterligare information

Included systems

• Apport WMS
• ASSIST4 WMS
• Astro WMS
• Catellae WMS
• Diracom-Lager
• EWMS
• IBS Dynaman
• IMI iWMS
• Infor Supply Chain Execution
• Jeeves eWMS
• LOGIA
• Manhattan SCALE
• Microsoft Dynamics AX WMS
• Mobile WMS
• NYCE.LOGIC WMS
• Oracle Information Discovery WMS
• SAP EWM
• WarehouseExpert
• Warpspeed

Report language

Engelska