MarketUpdate, Infor M3, November 2015

To access the requested litterature please fill in the form below and you will receive an e-mail containing the relevant PDF.
    By downloading this extract you agree to our Privacy Policy. Read more about how we collect and use your personal in our Privacy Policy
Kategori:

Syftet med HerbertNathan & Co MarketUpdate är att ge befintliga och potentiella framtida användare av affärssystem en kort uppdatering om ledande leverantörer och produkter på marknaden.

MarketUpdates baseras på möten, presentationer, intervjuer och diskussioner med högt uppsatta företrädare för systemleverantörerna och representerar HerbertNathan & Co´s bedömning av aktuella utvecklingstendenser av produkten och leverantören. MarketUpdates kompletterar våra befintliga marknadsundersökningar och publikationer om de enskilda leverantörerna.

MarketUpdates görs tillgängliga kostnadsfritt och kan laddas ner från denna webbplats om du lämnar dina kontaktuppgifter.