Tillbaka till systemguiden

Kontek HRM Employee

Web-based HR solution developed for the private sector on the Nordic market

Leverantör: Kontek Lön
Ursprungsland: Sverige
Telefon sälj:

+46 372 890 00

Website URL:

https://www.kontek.se

Epost sälj:

info@kontek.se

Antal anställda globalt: 180

Systembeskrivning

Kontek HRM Employee är ett HR-system för att utveckla och förvalta din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministration för alla inom organisationen från övergripande ledningsgrupp till möjlighet att låta enskilda medarbetare underhålla valda uppgifter själv. I systemet kan du styra behörigheter, samla all personalinformation digitalt, signera dokument digitalt, skapa rutiner & påminnelser samt analysera HR-data. I systemet finns bl.a. stöd för anställningsprocessen, on- & offboardingprocesser, HR-blanketter, medarbetarsamtal, kartläggning av kompetenser, rehab, turordning enligt LAS, digital signering, lönerevision samt funktionalitet för visselblåsarlagen samt möjligheter till att bygga egna fält. Systemet går att anpassa utifrån flertalet språk.

Aktiva marknader:

Lokaliseringar:

Introduktionsår:

Antal kunder:

1

Data saknas

--

Data saknas

2016 775
--

Data saknas

--

Data saknas

--

Data saknas

Kundmålgrupp:

Small (50 - 249)|Medium (250 - 2.499)

Processtöd

Administration
Analytics
Compensation
Development
Learning
Offboarding
Onboarding
Payroll
Performance
Recruitment
Strategy
Time & Attendance

Lågt

Medium

Högt

Marknadsinformation

Andel av försäljning

Fördelning av kunder

Data saknas

Viktigt att tänka på enligt oss

 • Kontek offers solutions in both HR & Payroll and the possibility of payroll outsourcing

 • Kontek HRM Employee is part of an overall solution that also includes Kontek Payroll, Kontek HRM Time, Kontek HR Travel and Kontek HRM Plan

 • The solution was released in 2016 on the Swedish market and is based on Flex HRM

 • Best suited for customers with a size range of 100 – 2 000 employees in the Nordic countries

 • Mainly focusing on private sector customers, with Kontek Payroll as payroll system

Användarupplevelse

 • Användargränssnitt
 • Exempelbilder
 • Video

Användargränssnitt

Klientstöd

Windows

Mac

Webbplats

Native IOS

Native Android

Mobil webbläsare / Mobile webb

Teams App

Slack App

Språkstöd

Antal språk

5

Engelska

Svenska

Danska

Finnish

Norska

Exempelbilder

Systemstrategi

 • Systemutveckling
 • Prismodell
 • Leveransmodell
 • Implementatör

Systemutveckling

Uppdateringsfrekvens

Ad-hoc

Månadsvis

Kvartalsvis

Två gånger per år

Årligen

Varannat år

Var tredje år

Utvecklingsplan

Ytterligare förbättringar av stöd för HR-processer, funktionalitet och integrationer som rör HR sker löpande.

Nya teknologier

Ny teknik utvecklas hela tiden som förbättrar, förenklar och automatiserar processer i systemet för kunderna.

Prismodell

Prismodell

Endast engångsavgift

Engångsavgift + återkommande avgift

Endast återkommande avgift (prenumeration)

Priskomponenter

Antal samtidiga användare

Antal namngivna användare

Antal anställda

Antal legala entiteter

Antal använda moduler / funktioner

Antal transaktioner

Plattformsavgift / Startavgift

Tilläggskostnader

Systemmiljöer

Lagringsutrymme

Integrerade system

Transaktionsvolym integrationer

Beskrivning prismodell

I årliga kostnaden för systemet ingår licens, uppdateringar, drift och support.

Leveransmodell

Driftalternativ

Public cloud / Multi-tenant

Public cloud / Single-tenant

Private cloud

On premise

Molnarkitektur

Delad Applikation

Delad Databas

Delad Plattform

Drifttjänstemodell

SaaS - Leverantören driftar och förvaltar plattform och applikation

PaaS - Leverantören driftar och förvaltar plattform/ Kunden driftar och förvaltar applikation

IaaS - Leverantören driftar och förvaltar infrastruktur / Kunden driftar och förvaltar plattform och applikation

Implementatör

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.