Strategi för byte av Affärssystem och HR-system

Den första fasen inför ett byte av affärssystem eller HR-system är strategi. Tillsammans med nyckelpersoner inom er organisation fastställer vi det strategiska ramverk som ett eventuellt skifte kommer följa. Vår gedigna erfarenhet inom strategi vid byte av affärssystem innebär att ni får en trygg grund att utgå från när det sedan är dags för upphandling och implementering.

Som ett första steg kartläggs nuläget och vilka processer och system som idag utgör en del av er verksamhet. Genom detta kan nya möjligheter identifieras. Strategiska milstolpar definieras sedan med hjälp av ett business case och ert övergripande verksamhetsbehov. I många projekt genomför vi även en marknadsanalys, och möjliga strategiska åtgärder identifieras och analyseras. Detta innefattar en definition av investeringar, externa kostnader och interna resurser.

 

Denna initiala fas resulterar i en strategisk plan i hur ni går vidare mot ert nya affärssystem. Och självklart hjälper vi er gärna genom hela processen – från målbild till optimering.

 

Står er verksamhet inför att fatta beslut om att upphandla ett nytt HR- eller affärssystem? Vill du få en ökad förståelse för, och insikt i hur, du tar dig an uppgiften?

 

Då är du varmt välkommen att kontakta Jonas Andersson för ett förutsättningslöst samtal.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.