Payroll

Clear all

eCompanion+

Webbaserat lönesystem för kommunens hela HR-process

Hogia Lön

Lönesystem för små företag inom privat sektor

HRM

HR- och lönesystem för stora organisationer

HR-plus

HR- och lönesystem för medelstora organisationer

Kontek Lön

Lönesystem för små till medelstora företag inom privat sektor

POL

Ett lönesystem för medelstora organisationer

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact