Löne- och HR-systemmarknaden i Sverige i förändring

Just nu händer det en hel del på marknaden för HR- och Lönesystem. I början av juni köpte Visma  Kontek Lön och i april förvärvade den belgiska systemleverantören SD worx, Aditro. Utöver det så meddelade Sympa tidigare i år att de börjar samarbeta med Recruitee, samt att Simployer (fd. Netcompetence) har återgått till en mer landspecifik organisation för att bemöta behoven på den svenska marknaden. Det här är bara några exempel på förändringar som just nu påverkar den svenska Löne- och HR-systemmarknaden efter några års stiltje. På toppen av detta har vi samtidigt kunnat konstatera att vi har en del nya aktörer på ingång på HR-systemmarknaden, vilket vi skrivit om i bloggen Spännande aktörer på marknaden för HR system.

.

Vad är det som driver denna förändring och varför köper tex Visma Kontek Lön?

 

Leverantörens behov av att utveckla och förnya sitt erbjudande för att möta konkurrensen

Lönesystem är ofta utvecklade på en idag omodern kodbas. Att skriva om koden är en kostsam och tidskrävande process och det är en investering som varken ger avkastning år ett, eller som kan möta kundernas behov här och nu. Visma har länge haft strategin att växa genom förvärv, då det är den snabbaste vägen att anskaffa ny teknik och ny kunskap (knowledge) och samtidigt öka storleken på kundbasen.  Genom att köpa Kontek Lön får Visma tillgång till kunskap om hur man driver effektiva och automatisera löneprocesser.

 

Även små och medelstora företag har behov av att arbeta strategiskt med HR

Förändringar i regelverket avseende dokumentationskrav på arbetsgivare ökar behovet av systemstöd. Detta kan exempelvis gälla dokumentation avseende icke-diskriminerande rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering, jämlik löneutveckling, arbetsrätt och turordning för att nämna några processer att nämna där företag behöver kunna visa på att de följer lagen. För att vara attraktiv som arbetsgivare behövs även systemstöd som underlättar den administrativa bördan för medarbetare och chefer, och som möjliggör lärande, utveckling och samarbete i det dagliga arbetsflödet. HR förväntas även att ge datadrivet beslutstöd för affärsbeslut.

Vi ser ett antal nya leverantörer på väg in på marknaden (läs gärna vår blogg om detta) som har en uttalad strategi att rikta sig mot små/medelstora företag. Vismas köp av Kontek Lön ger möjlighet att öka Vismas erbjudande till denna målgrupp och därmed stänga ut konkurrens.

De flesta nyare serviceinriktade företag satsar stort på att redan från början arbeta med strategisk HR och att följa upp de anställdas prestationer. Om man inte finns på marknaden för dessa snabbväxande bolag går man miste om framtidens Spotify, Klarna och Sinch som kunder.

 

Accelerera, automatisera och effektivisera HR-processer

Pandemin har accelererat behovet av att automatisera och effektivisera de personaladministrativa processerna. Kompetensbristen är något som drabbar alla företag oavsett storlek och processerna för rekrytering och on-boarding behöver vara effektiva för att få rätt resurs på plats på rätt tid. Ju fortare en anställd eller Gigare finns på plats desto bättre, då normal anställningslängd har krympt ned till 1,5-2 år, vilket innebär att nyanställd behöver snabbt in och leverera i sin roll. Det är svårt att konkurrera om talangerna och rekrytera sig ur kompetensbrist och vid rekrytering äter snabbare långsamma. Därför har tex Sympa förstärkt sitt erbjudande med samarbete med rekryteringsverktyg Recruitee för att kunna vara konkurrenskraftig även inom rekryteringsprocessen.

I och med Kontek Lön kunderna ges även Visma Talent Solutions AB en ny målgrupp att sälja strategisk HR till. Vismas strategi att i första hand att skapa djupare teknisk koppling mellan sina egna produkter och i andra hand mellan utvalda partners skulle kunna innebära att dagens partners hos Kontek Lön kan komma att bytas ut eller adderas till Visma partners.

 

Med dessa förändringar blir det intressant att följa hur marknaden tar vid efter sommaren. Uppköp av bolag och nya företagssamarbeten har en tendens att dränera krafter ur den interna organisationen och ta bort fokus från kundrelationer och sälj. Nu är det upp till bevis att leverantörerna förvaltar sina val väl och att det gynnar kunderna.

 

Länksamling:

Belgiska SD worx förvarvar hela Aditro

Recruitee and Sympa join forces to shape the future of HR technology

Specialistbolaget Kontek förvärvas av Visma

HR 2021 – Trender och utveckling – HerbertNathan & Co

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.