Strategy

I strategi fasen arbejdes der med ledende nøglepersoner i virksomheden på at fastlægge de strategiske rammer for mulig udskiftning af forretningssystemerne. Der foretages typisk en kortlægning af nu-situationen såvel hvad angår processer og systemer og der identificeres udfordringer og muligheder. Herudover vil der typisk fastlægges strategiske pejlemærker, business case og overordnede forretningsbehov. Ligeledes vil der ofte indgå en vurdering af markedsmulighederne samt opstilling og analyse af mulige strategiske udviklingsscenarier inkl. investeringer, eksterne kost og interne ressourcer. Endeligt vil strategifasen som oftest lede frem til en strategisk anbefaling inkl. roadmap med initiativer for at gennemføre strategien.

Læs mere Kontakt os vedrørende strategi

Anskaffelse

I anskaffelsesfasen foretages den konkrete anskaffelse af system. I samarbejde med nøglepersoner i virksomheden fastlægges de konkrete forretningsbehov i et antal workshops, som skal indgå i tilbudsevalueringen. Forretningsbehov udarbejdes med udgangspunkt i at der er tale om anskaffelse af et standardsystem. Parallelt foretages ved hjælp af vores indgående markedsviden en prækvalifikationsproces af mulige systemer og leverandører, således at der maksimalt indgår tre tilbudsgiver i tilbudsprocessen. Der udarbejdes et tilbudsgrundlag som sikrer en ensartet evaluering, hvor også vores egen ERP-kontrakt typisk indgår. Baseret på indhentede tilbud og en række workshops med mulige leverandører foretages en objektiv og uvildig vurdering af mulige systemer og leverandører som kan indstilles til virksomhedens ledelse. I anskaffelsesfasen indgår vi som oftest både som faglig ekspert og ”pennefører” på processen.

Læs mere Kontakt os vedrørende anskaffelse

Implementering

I implementeringsfasen gennemføres selve implementeringen af det valgte system i tæt samarbejde med leverandøren. I denne fase er der altid en række vigtige aktiviteter som kunden selv skal gennemføre herunder naturligvis også sikring af, at leverandøren lever op til aftale og forventninger. Successen i et standardsystem projekt er ikke kun et resultat af et godt system og god leverandør med i høj grad betinget af kundens aktive medvirken. Opgaver som ligger hos kunden er blandt andet projektledelse af kundens egne ressourcer, forandringsledelse, test, datakonvertering for blot at nævne nogle. Som konsulenter så indgår vi altid i kundens team og oftest som kundens projektleder eller som sparring til denne. I mange projekter indgår vi også i styregruppe og som en ekstern kvalitetssikring til kundens ledelse.

Læs mere Kontakt os vedrørende implementering

Optimering

Når en virksomhed har kørt med et system i en række år, så skal der typisk foretages optimeringer med henblik på løse opståede problemstillinger. Det kan skyldes ændrede strategiske rammer for virksomheden, nye forretningsbehov, tekniske problemer eller forhold forårsaget af leverandøren. Vi bidrager som oftest i denne fase med egentlige health checks for at måle systemets helbredstilstand, benchmarking i forhold til andre med henblik på at sikre en bedre driftsøkonomi eller analyser i forbindelse med potentielle udvidelser af systemet eksempelvis nye forretningsprocesser som der ønskes sat strøm til. I nogle tilfælde så kan det lede frem til at en større udskiftning er påkrævet og man er således tilbage til de strategiske overvejelser.

Læs mere Kontakt os vedrørende optimering

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.