morkbla

Beslutsstöd – allt viktigare processtöd i affärssystemet

Så länge begreppen Ekonomi- och Affärssystem funnits har ”bra rapportverktyg” stått högt på agendan för alla företag som stått inför en uppgradering eller byte av affärssystem.
Vad är då ”bra rapportverktyg” och vad skiljer ledande affärssystem från övriga när det kommer till denna viktiga funktion i systemet? I takt med att tekniken kring IT-systemens gränssnitt hela tiden förbättras omdefinieras också kraven på vad affärssystemen skall kunna stödja, så även när det kommer till funktioner för beslutsstöd.
Namnet i sig, beslutsstöd, indikerar att det måste tillgodose behovet hos vitt skilda användare; allt från VD ut till verkstadsgolvet eller för den skull förskolan som exempel inom offentlig verksamhet. Bredd i funktionalitet måste därför känneteckna de ledanden leverantörerna. Med bredd menas här att beslutstödet skall kunna hantera basprocesser som planering- och uppföljning utifrån traditionell redovisning, men samtidigt också stödja verksamhetsansvariga i mer fria analyser och sökningar av speciell data. Utöver detta bör beslutsstödet också ge möjlighet till styrning utifrån synsättet med balanserad styrning, det vill säga kunna hantera flera dimensioner och data från flera andra verksamhetssystem.
Ett antal affärssystem innehåller stöd för merparten av ovanstående processer och det blir fler system för varje år som kan erbjuda rapportverktyg med detta breda perspektiv.
Men räcker det för att kvalificera sig bland de ledande affärssystemen? Nej, det behövs mer än så. De ledande leverantörerna har insett att det inte räcker med funktionerna för beslutsstöd, utan det behövs också verktyg för att göra de fullt ut användbara. Som kravställare bör man framför allt titta på hur systemets workflowmotor fungerar samt hur systemets gränssnitt kan integrera och stödja de processer man definierat i organisationen.
Konkret innebär det att automatiska processer skall kunna läggas upp grafiskt med fria val kring roller och organisation, samt att gränssnittet skall kunna anpassas på individnivå med avseende på åtkomst av sökvillkor och information. De ledande affärssystemen som har dessa funktioner kan på allvar stödja organisationen att bygga automatiserade processer med rätt beslutstöd till varje enskild individ!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.