morkbla

Hård konkurrens om svenska kunder

Den svenska marknaden är, sett ur ett internationellt perspektiv, en mycket konkurrensutsatt marknad med exceptionellt många affärssystem i relation till antalet företag i Sverige. Det finns på den svenska marknaden ca 40 olika affärssystem (för målgruppen företag med fler än 30 anställda) som ännu är aktiva i sin försäljning. Detta inkluderar såväl standardsystem som mycket nischade affärssystem mot specifika branscher. I målgruppen privata företag med mellan 100-1.000 anställda är det ca 25 affärssystem som aktivt slåss om kundernas uppmärksamhet. Med beaktande av att denna målgrupp består av endast ca 2.000 företag som byter system med ca 10-15 års mellanrum är det väldigt många leverantörer som slåss om relativt få upphandlingar per år (max ca 150-200 upphandlingar per år).

Det som ännu mer försvårar situationen för leverantörerna är att flertalet affärssystem säljs och implementeras av återförsäljare och implementeringspartners. De 25 affärssystem som slåss om målgruppen företag med 100-1.000 anställda representeras av totalt ca 130 partners. Samtliga dessa partners slåss för sin överlevnad på en marknad med ett fåtal upphandlingar.

Swedish_graf1I grafen intill redovisas primär målgrupp för respektive affärssystem. Flertalet affärssystem kan påvisa kunder i en bred skala men har sin huvudsakliga kundgrupp inom en begränsad kundstorlek. Trenden på den svenska marknaden är att flertalet leverantörer drar sig mot mittensegmentet med företag mellan 100-1.000 företag med anledning av att denna grupp är relativt köpstark och oftast kan genomföra upphandlingar utan att bromsas av fega börsstyrelser eller riskkapitalbolag.

Swedish_graf2Bland de affärssystem som uppvisat högst försäljning (se grafen intill) i antal affärer de senaste 18 månaderna kan nämnas 24SevenOffice, Jeeves, Monitor, Pyramid och Hansaworld. Samtliga av dessa leverantörer fokuserar på målgruppen små- eller medelstora företag vilket är en målgrupp med relativt många företag och upphandlingar. När det gäller upphandlingar till större företag är det primärt Xledger, Dynamics AX, Dynamics NAV, Agresso och SAP som kan redovisa en volym av affärer.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.