morkbla

Affärssystem – för ökad lönsamhet

Få företagsledare förblir oberörda när begreppet Affärssystem kommer på tal. Bland alla de frågeställningar som bereds och behandlas i ett ledningsforum har affärssystemet under många år tillhört de ämnen som skapar oro och obehag.  I nästan samtliga styrelser och ledningsgrupper finner man tongivande karaktärer som till varje pris söker flyktvägar för att slippa ta ansvar för beslut som innebär investeringar i affärssystem. Rädslan och motståndet uppkom och eskalerade efter de bittra erfarenheter som många företag fick i samband med alla de systembyten som forcerades fram runt millennieskiftet.

Sedan en tid tillbaka har vi dock börjat uppleva ett trendbrott i synsättet på affärssystemet. Allt oftare kommer affärssystemet upp som en prioriterad investering i samband med utveckling och fastställande av verksamhetsmål och affärsplaner. Från att ha betraktats som en risk och ett hinder har affärssystemet intagit rollen som en nödvändig förutsättning för att utveckla verksamheten. Vad är det som ligger bakom denna tranformation?

Det enkla svaret är att vi tagit steget in i den tredje och spännande fasen i affärssystemets livscykel. Fas 1 inkluderade födseln (1970-talet) fram till tonåren (1990-talet) då affärssystemet fick sin grundstruktur med en logisk och enhetlig databas. Fas 2 inkluderade utvecklingen från fristående moduler till ett helintegrerat processtöd (2000-talet) där verksamheten knöts ihop i sammanhängande transaktionsflöden. Fas 3 är inledningen på den period där affärssystemet är på väg att blomma ut. Det är också i denna fas kunderna slutligen uppnår sådan förståelse och mognad att de förmår att utnyttja affärssystemets verkliga potential.

Historiskt kan vi se av statistiska undersökningar att endast 25 % av alla företag genomför en nyttovärdering av sin investering. Den nya trenden är dock att allt fler företag börjat tillämpa nyttovärdering. Orsak till ökningen är att kunderna äntligen börjat inse att investeringen kan leda till ökad lönsamhet. Det handlar då inte om att bara räkna på kostnader och intäkter utan att konkret kunna påvisa vilka förbättringar som kommer att uppstå som följd av att systemets funktioner utnyttjas på ett optimalt sätt samtidigt som verksamhetens processer trimmas.

Affärssystemet har blivit ett konkurrensmedel och en förutsättning för framgång. För att bli en vinnare imorgon gäller det dock att redan idag få in affärssystemet på ledningens agenda.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.