morkbla

Klimatet hårdnar för partners inom affärssystem

Kretsloppet för och omkring affärssystemet har radikalt förändrats under de senaste 15 åren. I affärssystemets barndom hanterades hela kretsloppet – utveckling, försäljning, implementering samt underhåll och support – av den leverantör som utvecklade affärssystemet. Det var en sk One-Stop-Shop och kunden hade relation med enbart en avtalspartner. Möjligtvis kunde det bli aktuellt med ytterligare en leverantör gällande hårdvara men ofta kunde även detta hanteras av leverantören av affärssystemet.

Under årens lopp har kretsloppets förändrats med tillkomst av många fler roller och partners som är inblandade under affärssystemets livscykel. Idag sker majoriteten av all försäljning via certifierade återförsäljare. Utöver detta är det inte ovanligt att hårdvara/teknik samt även underhåll och support kan ske via tredjepartsleverantörer. I den vanligaste upphandlingen skriver således kunden avtal med två eller till och med tre olika avtalsparter.

Även om den totala affären har ökat genom att affärssystemets påverkan är större för organisationen jämfört med tidigare så är det idag fler aktörer som ska dela på samma kaka. Utöver att kakan ska delas på fler aktörer vid en försäljning ser vi en tydlig trend att livslängden på affärssystemen ökar vilket leder till färre nyförsäljningar per år. Till detta kommer att antalet molnbaserade upphandlingar snabbt ökar. Inledningsvis hos små företag men successivt även hos medelstora företag. Karaktäristiskt för molnbaserade affärssystem är att antalet konsulttimmar är färre jämfört med traditionella affärssystem.

Summan av ovanstående är att intäktspotentialen har blivit avsevärt begränsad för flertalet partners på marknaden. Samtidigt som intäkterna sinar ser vi en trend till att kostnaderna ökar genom att det är alltmer kostnadskrävande att upprätthålla kompetensen på personalen. Någonstans leder matematiken till att initiativet till att vara partner håller på att försvinna. Detta märks också genom att det just nu genomförs ett flertal analyser av företagsförvärv från såväl större befintliga partners och fristående riskkapitalbolag. Många små partners kommer att bli uppköpta eller läggas ned inom kommande 1-2 år. Marknaden är helt enkelt för krävande för att små partners kan kunna överleva.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.