morkbla
ERP

Är Jeeves storhetstid över?

Sverige har sedan länge varit framstående inom segmentet Affärssystem. Redan under 1980-talet fanns det på svenska marknaden ett flertal administrativa system med, för den tiden, en god nivå på integration mellan bokföring och försystem. Dessa system kunde också uppvisa en riktigt bra nivå på flerdimensionell redovisning. En teknik/modell som inte infördes i de engelska och amerikanska systemen förrän under 1990-talet.

Under 1990-talet gjorde våra tre svenska system IBS, IFS och Intentia sin internationella debut och lyckades på några år göra en imponerande resa från lokala till internationella aktörer. Det har inte alltid varit lätt och alla tre system har mött både uppgångar och nedgångar. Oavsett vilken position de har idag på den internationella arenan kvarstår faktum att de gjort intryck på marknaden för affärssystem.

Under samma period som IBS, IFS och Intentia gjorde sin internationella debut hade Assar Bohlin startat upp utvecklingen av ett nytt svenskt system – Jeeves. Efter en smygande start under 1990-talets början fick vi se en explosion av Jeeves-installationer inför och efter milleniet. Marknaden lockades av en ny svensk leverantör som valt att satsa på Windows och dessutom erbjöd möjligheten att göra anpassningar utan att det skulle försvåra framtida uppgraderingar.

När vi befinner oss i år 2014 kan vi konstatera att Jeeves blivit en internationell leverantör och kan idag uppvisa fler än 2.300 kunder med spridning i många länder. Så långt är allt imponerande. Frågan är då vart Jeeves står idag och inför framtiden?

Det finns ingen leverantör av affärssystem i västvärlden som lyckats utveckla sin verksamhet från litet lokalt bolag till att bli en internationell aktör med flera tusen anställda utan att genomgå en börsintroduktion eller ta in externt kapital. Det är enormt kostsamt att bryta mark i nya länder, bygga upp säljkanaler och marknadsföra sina produkter. Våra föregångare IFS, IBS och Intentia fick smärtsamt uppleva detta och åkte på rejält med stryk de första åren innan de lyckades undvika konkurser och vända utvecklingen.

Jeeves påbörjade sin internationella expansion på allvar för ca 5-7 år sedan. Fokus låg på att få igång partners nere i Europa samt börja skaffa kontakter borta i USA. Resultatet har till dags dato varit blygsamt. Även om det går att uppvisa en hel del kunder utanför Sverige så har utvecklingen inte motsvarat den förväntan som fanns innan den internationella resan började.

Under 2012 blev Jeeves förvärvat av den amerikanska investeraren Battery Ventures. Sedan dess har Jeeves haft en dämpad utveckling med en lägre marknadspenetration jämfört med tidigare år. Som del av orsak kan räknas den omorganisation som genomförts. Innebär den något lägre tillväxttakten att Jeeves storhetstid nu är över? Har produkten nått sin kulmen?

Vi kan konstatera att de tidigare konkurrenterna NAV och AX har tagit steget från mindre- och medelsvåra konkurrenter till bli urstarka konkurrenter. Detta hänger samman med att Microsoft tillfört oerhörda investeringar i sina produkter de senaste åren samtidigt som väldigt många IT-avdelningen alltmer renodlar sin infrastruktur på plattformar och system från Microsoft. Som en följd av detta kommer Jeeves att framöver få mycket svårare konkurrens jämfört med tidigare.

Även om Jeeves varit väldigt framgångsrikt och dessutom fått uppmärksamhet som en väldigt kostnadseffektiv lösning kommer det fortsättningsvis krävas mycket högre utvecklingstakt av produkten.

Jeeves har potential till att växa och bli en dominant men det räcker inte med att vara kostnadseffektiv. Det kommer sannolikt krävas åtminstone en tredubbling av utvecklingsresurserna för att på lång sikt kunna hänga med i konkurrenternas tempo. Frågan är om ägaren är beredd att göra dessa investeringar?

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.