morkbla
HR

HR växer lavinartat

HR är både intressant och spännande. Efter att ha upplevt hypen kring såväl ERP som CRM var det lite oväntat att det skulle bli en sådan enorm utveckling inom ett område som inte har direkt med försäljning, produktion eller logistik att göra. Trots detta kan vi konstatera att HR är på väg spikrakt uppåt i utveckling och där marknaden är på väg att översvämmas av olika applikationer som väljer att kategorisera sig som HR-system.

Vad är det då egentligen som händer och varför är detta så spännande?

På samma sätt som CRM-marknaden var extremt fragmenterad i slutet av 90-talet med många olika aktörer och system upplever vi nu en marknad som är väldigt svår att sammanfatta och beskriva. Varje månad introduceras nya HR-system på såväl den internationella som den nationella marknaden. Den gemensamma nämnaren är att det är applikationer som på något sätt berör de administrativa processerna kring en medarbetare. Samtidigt är det en väldig spridning i funktionalitet där man uppenbart kan ifrågasätta om flertalet system verkligen kan rubriceras som HR-system. Det råkar dock vara extremt populärt och då gäller det att hänga med i trenden.

Den grundläggande faktorn är att det givetvis finns ett uppdämt behov av att utveckla de administrativa processerna kring medarbetarna för att därigenom också kunna öka värdet av sin personal. Vidare kan vi notera att Sverige är på väg att bli en tjänstenation där personalen får en allt större betydelse vid jämförelse med övriga produktionsresurser inom en verksamhet. Vi ser samma trend såväl inom privat som offentlig verksamhet.

Intressant är dock att notera att uppdragsgivaren inom detta område oftast (dock inte alltid) är en ganska ovan köpare av konsult- och applikationstjänster. För några år sedan var det otänkbart att en personal- eller HR-chef ingick i ledningsgruppen. Idag är det vardag och rollen som ansvarig för HR har lyfts upp till en strategisk position. Som ett led i denna utveckling har behovet ökat att investera i system och processutveckling. Det räcker dock oftast inte enbart med att köpa system eller konsultstöd för att genomföra en strategisk förändring och utveckling inom HR, det krävs rejält med utbildning inom området för att kunna förutse och förstå vilken effekt som kan skapas för den enskilda verksamheten genom satsningar på detta område. Det finns många exempel på fantastiska projekt med lyckat resultat men minst lika många satsningar där resultatet blev en gäspning.

Till skillnad mot exempelvis ekonomisystem eller CRM-system finns det endast ett begränsat antal specialister inom området HR. För varje dag ökar antalet erfarna konsulter men det dröjer ytterligare några år innan tillgången på kompetenta konsulter ligger i nivå med den efterfrågan som idag kan mätas på den svenska marknaden. I princip alla företag idag i Sverige har ett ekonomisystem och där enbart en begränsad del planerar för upphandling och byte av system. När det gäller HR-system är dock situationen den omvända. Det är ännu bara ett fåtal företag som använder ett HR-system och där majoriteten av företag faktiskt överväger att göra investeringar inom detta område. Således kommer det vara julafton för leverantörerna lång tid framöver.

Det är spännande att se vilken effekt som internet och webben har för HR-system. Det vimlar idag av små, fräcka och nyttiga applikationer på internet som berör HR-området. Genom tillgängligheten på internet har det blivit väldigt enkelt för ett företag att registrera sig och testa nya produkter. Givetvis är inte detta ett optimalt sätt att bygga en HR-strategi men samtidigt är det en möjlighet att skaffa sig erfarenhet av olika typer av system.

Sannolikt är vi idag bara på nivå 2 av 5 när det gäller HR-system. Det återstår ännu säkert 2 generationer till innan vi når en mogen marknad. Det går dock fort och vi kan vara där redan om 2-3 år. De leverantörer och konsulter som ännu inte kommit iväg från sina startblock gör klokt i att börja springa nu för tåget går redan fort och har snart lämnat perrongen.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.