morkbla

Varning för usla projektledare!

Kan någon förklara varför majoriteten av alla leverantörer och partners av affärssystem har usla projektledare? Saknas det formell utbildning? Beror det på avsaknad av praktiska erfarenheter? Finns det ingen etablerad projektmodell? Frågorna kan göras många.

Kan detta uppfattas som en väldig generalisering där jag drar hela branschen över en och samma kam? Det kan så tyckas och självklart finns det några enstaka ljus i mörkret. Dock bygger min inledande kritiska fråga på praktiska erfarenheter från hundratals implementeringsprojekt. Genomgående håller den ”genomsnittlige” projektledaren en klass som väsentligt understiger dels den förväntan kunden har och dels den nivå som krävs för att projektet ska drivas och styras på sådant sätt att uppställda mål kan infrias samtidigt som projektet kan navigera förbi de problem som uppstår under resan.

Låt oss kort betrakta de förutsättningar som råder inför en implementering. Till att börja med kan man i de flesta fall faktiskt konstatera att leverantören genomfört oerhört många implementeringar och därmed borde ha en god kunskap om vad som krävs för att styra och leda ett projekt. Inte alltid men ofta har även den utvalda projektledaren ett CV som påvisar konkreta erfarenheter från projektledning av såväl enklare som mer komplexa projekt. Till saken hör också att alla leverantörer och partners med någon form av självaktning har en dokumenterad projektmodell som på pappret har få brister att uppvisa. Så utifrån ovanstående förutsättningar borde väl saken vara biff, eller?

Kunden har alltid förväntan av att leverantören ska kliva fram som en stark guide under implementeringen och med tydlighet driva samtliga aktiviteter under projektet. Detta gäller inte enbart leverantörens aktiviteter. Förvisso är det ofta så att avtalet stipulerar ett minst lika stort ansvar på kunden (till och med det största ansvaret) som på leverantören. Trots detta ligger det i sakens natur att implementeringen sker på leverantörens villkor då varje applikation bär en kultur som är unik för det enskilda affärssystemet.

Vad lägger jag i begreppet ”usel” när jag refererar till lågpresterande projektledare? Jo, primärt gäller det projektledare som är ”administrativa” och lägger mer tid på att följa upp konsulternas tidrapporter istället för att faktiska leda projektet. Dag efter dag möter jag projektledare som inte kan svara på ingående frågor om ”vad händer i projektet?”, ”vilka är våra största risker just nu?”, ”vad sker de kommande dagarna?”, prognoser framåt, etc. Frågor som bör vara helt naturliga för en projektledare att kunna besvara vid en uppringning mitt i natten.

Jag anser att det rådet en missuppfattning om vad rollen ”Projektledare” egentligen innebär och kräver. Positivt är att många leverantörer insett att det är en egen profession som kräver fokus och utbildning för att bli duktig. Problemet är dock att väldigt många projektledare blivit alltför ”administrativa” och sitter på kontoret istället för att vara ute på golvet och följa vad som egentligen sker ute i ”implementeringsfabriken”.

De allra värsta exempel man kan möta är projektledare som aldrig själva arbetat som applikationskonsulter utan enbart förstår sig på hur man ska följa upp en aktivitetslista och skriva mötesprotokoll. Det är nästan i klass med att börja köra bil enbart genom att läsa körkortsboken men utan att ta körlektioner. De teoretiska kunskaperna kan vara på topp men rent praktiskt har man ingen som helst erfarenhet av verkligheten.

Mitt råd är att man aldrig ska skriva avtal med en leverantör eller partner innan man noga synat projektledaren och medverkande konsulter. Dessa personer är avsevärt mer viktiga än själva affärssystemet när det gäller möjligheten att undvika problem samt uppnå förväntade mål.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.