morkbla

Faran med molnbaserade affärssystem

Efter att i ett flertal sammanhang lyft fram molnbaserade affärssystem och det generationsskifte som pågår är det dags att lyfta varningens finger till de kunder som står i begrepp att välja detta spår.

Jag kommer i denna blogg inte att beröra de vanliga motiv som finns för och emot att välja ett molnbaserat affärssystem. Min utgångspunkt för denna blogg är istället en skrämmande iakttagelse som jag gjort under det senaste året. Som en följd av den hype som uppstått kring molnbaserade system visar det sig nu att det finns kunder som tror att betydelsen av leverantören minskat och att upphandlingen enbart handlar om val om system. Av någon anledning har det till viss del uppstått ett missförstånd gällande leverantörens roll.

Att upphandla ett molnbaserat affärssystem utgår ofta från förutsättningen att ”vi ska ha ett standardsystem” och där man underförstått utgår ifrån att systemets funktionalitet är viktigare att bedöma jämfört med att bedöma leverantören som står bakom affärssystemet. Detta är dock en farlig och naiv inställning till sin upphandling. Likväl som alla traditionella affärssystem har ett specifikt ursprung och har fokus på utvalda processer och branscher så är situationen densamma för molnbaserade affärssystem. Skillnaden är att för en del yngre affärssystem så är inte leverantörens egen kompetens så framträdande då vissa leverantörer av molnbaserade affärssystem enbart kommunicerar med sina kunder via mail/chat istället för att aktivt medverka i installationen.

Min poäng är att det är minst lika viktigt att bedöma leverantörens långsiktiga fokus och därmed leverantörens branschkunskaper om man behöver ett affärssystem som ska stödja specifika branschbehov. Det går då inte enbart att utgå ifrån vad man kan överblicka vid en kort test av systemet. Man avser ju sannolikt att använda affärssystemet lång tid framåt och att byta system är sällan varken enkelt eller riskfritt.

Ifrågasätt alltid vid systemvalet vilket mervärde leverantören bakom systemet kan ge till dig som kund. Att enbart jämföra priset på systemet utan att beakta värdet av leverantörens specifika kompetens och investeringar i ditt branschområde vore helt fel. På lång sikt ökar värdet av systemet dramatiskt mycket mer om det är en leverantör som kontinuerligt investerar i branschfunktioner jämfört med en leverantör som enbart är generalist och erbjuder ett brett men relativt grunt system.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.