morkbla
HR

HR utvecklar Sverige

Det är fascinerande att se hur fort fenomenet HR sprider sig över Sverige. Det finns direkta likheter med den snabba tillväxt vi upplevde med CRM under 1990-talet. Helt plötsligt skulle ”alla” företag skaffa sig CRM-system och man talade om ”kunden i centrum” när man diskuterade strategier och affärsutveckling. En ytterligare likhet med 1990-talet var att fenomenet förde med sig en explosion av nya system på marknaden. Vi gick från nästan noll till att plötsligt ha över 20 CRM-system i Sverige på kort tid för att därefter öka till nästan 50 CRM-system några år senare. Vad som hände var att begreppet CRM fragmenterades till att omfatta alla möjliga system som kunde anses ha koppling till kund- eller orderprocessen. Exakt samma sak händer nu inom HR. Det finns idag ca 20-25 äkta HR-system i Sverige som har stöd för ett flertal olika HR-processer och inte enbart fokuserar på exempelvis schemaplanering (kan det verkligen kallas för ett HR-system?). Utöver dessa äkta HR-system finns det åtminstone ytterligare ca 30 system som av deras leverantör klassificeras som ett HR-system men de snarast kan kallas för nischade specialsystem för väldigt smala och unika ändamål.

En skillnad är dock att dagens HR-chefer är mer mogna och mottagliga för HR-system än vad säljcheferna var på 1990-talet. Ännu idag är det svårt att få säljchefer och säljare att förstå och ta emot CRM-system på ett effektivt sätt. Däremot HR-cheferna börjar idag uppvisa en ganska god teoretisk och praktisk insikt och förståelse för hur man ska utveckla sin personal med stöd av HR-systemen. Man har inte den naiva inställningen att ”bara vi köper ett bra HR-system så löser sig allt” utan man har inställningen att HR är något vi måste utveckla på lång sikt och där HR-systemet är ett verktyg som skapar förutsättningar, men inget annat.

Redan för 10 år sedan kunde vi konstatera att Sverige är på väg att bli ett tjänstesamhälle. Även om vi har många industriföretag kvar är det ett faktum att våra arbetsprocesser på många håll blir allt mer tjänsteinriktade och där personalen blir viktigare än maskinerna. Som ett led i denna utveckling är det naturligt att HR lyfts upp till en allt mer strategisk funktion inom företaget.

Störande är dock att se uppkomsten av alla nya konsultbolag som helt plötsligt anser sig vara HR-experter och ska sälja på kunderna sina teorier om ”Smart HR, ”Agil HR”, ”Intelligent HR”, osv. Givetvis finns det många såväl erfarna som kunniga HR-konsulter ute i landet men antalet ”förståsigpåare” är dessvärre alldeles för många och tyvärr är det många HR-chefer som bittert kommer att få erfara att konsultkostnaderna kommer dra iväg utan att det leder till någon förbättring av hur HR hanteras inom den egna organisationen.

Långsiktigt är det dock positivt för Sverige att HR nu har blivit hett och att mer eller mindre alla företag har planer på att utveckla sin hantering av HR-processerna. Sannolikt kommer det dröja 10 år innan HR har blivit ”moget” men redan idag finns det många goda exempel på genomförda och lyckade HR-projekt och det finns relativt många välutvecklade HR-system som kan ge ett bra grundstöd i förändringsarbetet.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.