morkbla

Fortsatt konsolidering inom AX

Idag blev det offentligt att EG köper Medius. Därmed fortsätter med oförändrad hastighet konsolideringen inom partnerledet för Microsofts system AX och NAV. Inget av detta förvånar. På en extremt konkurrensutsatt marknad med förhållandevis få nya affärer är det viktigt att på kort tid skaffa sig en betydande marknadsandel som implementatör.
På spelplanen börjar nu karaktären på de olika tongivande spelarna träda fram. Vi ser här några olika typer av konsultbolag. En typ motsvaras av stora globala aktörer såsom Accenture som vanligtvis vänder sig mot de kunder som har råd att betala väldigt mycket pengar för sin implementering som ofta inkluderar en global utrullning. Inte sällan har i dessa fall Accenture redan positionerat sig hos kunden som en strategisk rådgivare och där uppdragen efter strategijobbet följer med i Accentures kassamaskin.
Nästa grupp avser de stora och ofta nordiska eller internationella leverantörer som erbjuder både tjänster kring drift, infrastruktur och implementering såsom CGI och EVRY. Här kämpar leverantören med att balansera sina fokuseringar inom respektive tjänsteområde och där affärssystem sällan får den högsta prioriteringen, istället är det ofta driftstjänsterna som hamnar främst vilket innebär att tjänsteområdet för affärssystem drabbas av omväxlande gas och broms i varven mellan goda och sämre tider vilket sällan leder till kontinuitet.
En ny grupp som nu börjar framträda är exempelvis danska EG som helhjärtat satsar på verksamhetssystem och utveckling. Nu är EG ingen duvunge utan har sin historia från slutet av 1970-talet men har de senaste 10 åren gjort en enorm resa och uppvisat stark tillväxt. Denna typ av målmedveten aktör kommer rejält att skaka om förutsättningen för övriga aktörer på den svenska marknaden. Tiden är förbi när man som liten partner med endast 5-10 anställda kunde leva och må gott på de kunder man redan hade och tillförde någon ny kund varje år.
I framtiden kommer det vara helt avgörande för Microsofts partner att de har sådan bredd och volym i sin verksamhet och konsultkompetens att de kan hantera väldigt många parallella projekt samt kunna stödja med såväl lokala som internationella utrullningar.
Onekligen är det en väldigt spännande marknad just nu, och då har vi ändå bara sett början på det som kommer bli giganternas kamp om Microsofts kunder.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.