morkbla
HR

Marknaden för IT-system till HR varvar upp

Vi arbetar nu intensivt med en uppdaterad upplaga av de HR-rapporter HerbertNathan & Co publicerade 2011 och 2013. Denna gång blir det en rapport för Sverige, Danmark och Norge gemensamt. Vi kan konstatera att marknaden av leverantörer växer så det knakar. När vi räknar samman totala antalet leverantörer på den nordiska marknaden närmar vi oss ett 50-tal! Då är merparten självständiga leverantörer av HR-applikationer och inte delar av ett affärssystem eller bara ett lönesystem.

Varför denna snabba utveckling av marknaden? Vi hittar 2 huvudförklaringar:

 • Molnet
 • HR-enheten och verksamhetens ökade IT-mognad

När nu leveransformen Molntjänst slår igenom brett, och fler och fler leverantörer distribuerar sina HR-applikationer över webben, ja då minskar instegskostnaden markant och tillgången till marknaden blir så mycket större med små insatser. Leverantörerna kan lägga större kraft på utveckling och mindre på försäljning. Kunden är beredd att pröva och den initiala kostnaden är relativt lite så man vågar testa. Kunden köper mer sällan ett komplett HR-system med alla moduler på en gång, utan man tar det i den takt man har behov att effektivisera sina HR-processer.

Borta är tanken från 2000-talets början om de gigantiska investeringarna i stora komplexa system. Istället ser vi nu hur kunden anlitar Molntjänster för att hantera masterdata, kompetenshantering, rekrytering etc i den takt som kunden själv väljer och prioriterar. Det är verksamheten som styr detta och det är verksamheten som pekar på behoven, inte IT-avdelningen. Här sker nu en tydlig förskjutning i hur besluten fattas och genomförs i takt med att tjänsterna blir enkla att beställa och använda.

När får vi se en uppbromsning och konsolidering på marknaden för HR-system likt det som sker på affärssystemsidan? Svårt att sia om. Vi tror att det dröjer några år. Just nu är det allt för lockande att med ny teknik ge sig in och utmana de etablerade leverantörerna och ta marknadsandelar med hjälp av nya användarvänliga och kostandseffektiva HR-system.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.