morkbla

Finns det bot mot styrelsens skräck för affärssystem?

Efter drygt 25 års praktisk erfarenhet från upphandling och implementering av affärssystem konstaterar jag att styrelsens sätt att reagera på investeringsförfrågningar gällande affärssystem är lika negativa idag som för 15 år sedan. Det flesta styrelser vill helst undvika att få denna fråga på sin agenda och reagerar negativt när frågan uppstår. Det finns en genuin skräck inför att företaget ska drabbas av en IT-mässig härdsmälta och ett implementeringsprojekt som kan lamslå och hindra utveckling av företaget under flera års tid.

Jag vill understryka att denna rädsla är befogad. Heder åt de styrelser som reagerar och ifrågasätter motivet och framlagda argument. Frågan att fatta beslut om byte av affärssystem bör hanteras med största respekt och allvar. En felaktigt genomförd implementering kan allvarligt skada företaget.

Samtidigt är det ett obestridligt faktum att affärssystemet är ett kritiskt blodomlopp som tillför nödvändigt syre till verksamheten och skapar förutsättningar till att utveckla och förädla processer och rutiner. Ingen affärsutveckling kan i praktiken genomföras utan att man har ett affärssystem som kan förändras och stödja de förändringar som ska genomföras. Således är affärssystemet helt nödvändigt för att överleva i en värld med hård konkurrens, snabba förändringar och behov av information i realtid.

Märkligt är att styrelsen inte behandlar investeringar i affärssystem på samma sätt som andra investeringar. Om det gäller investering exempelvis i en ny lastbilsflotta, uppbyggnad av ett centrallager eller utökning av antal produktionsenheter så är oftast styrelsen mycket påläst när det gäller underliggande motiv, konsekvenser samt de förutsättningar som krävs för att investeringen ska genomföras. När det gäller byte av affärssystem stoppar man istället huvud i sanden och ryggar inför något som man upplever som abstrakt och svårt att förstå.

Min fråga är om det finns bot för denna rädsla och låga förståelse för investeringar i affärssystem? Är det möjligt att sätta styrelsen på skolbänken och ge utbildning? Styrelseledamöter går ju på olika former av ledarskapsutbildningar, ekonomikurser, ägarledningsfrågor, etc. Kan man inte då också på agendan införa någon form av seminarium eller utbildning när det gäller förståelse för affärssystem? Och därmed försöka sudda bort den dimridå med rädsla som hindrar förmågan att lyssna, diskutera och fatta nödvändiga beslut som gäller investeringar i affärssystem?

Jag skulle med glädje sätta ihop ett kurspaket om det visade sig att det fanns ett motsvarande intresse från styrelseledamöter. Även om jag är luttrad och skeptisk så är jag i grunden optimist och har en stark tro på att detta skulle leda till att man kan överbrygga gapet mellan verksamhet och IT.

Tärningen är kastad och inviten ligger ute. Nu återstår att se om någon nappar.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.