morkbla

Framtidens affärssystem måste vara öppet

Debatten om standardsystem brukar blossa upp med några års mellanrum. Debatten brukar föras av de två läger som representerar de olika sidorna av frågeställningen. I den ena ringhörnan står de leverantörer och partners som erbjuder öppna system och i stor grad lever på att för varje ny kund anpassa affärssystemet efter kundens unika behov. I den andra ringhörnan står de leverantörer som oftast arbetar utan partners och istället hävdar att de erbjuder ett komplett affärssystem med konfigurationsmöjligheter och där det saknas anledning att genomföra kundunika anpassningar.

Den senare gruppen, som erbjuder det som brukar benämnas standardsystem, har de senaste åren fått tillökning i form av de nya molnsystem som oftast (dock inte alltid) erbjuder ett standardsystem utan möjligheter till kundunika anpassningar.

Det är dags att återigen reflektera över debatten mellan dessa två grupperingar av leverantörer och system. Oaktat vilken filosofi och strategi som ”förr” var rätt så måste man acceptera att världen hela tiden utvecklas och förändras. Det innebär samtidigt att förutsättningarna för införande, utveckling och förvaltning av IT-system förändras.

Om vi backar tillbaka till den hysteri som uppstod före milleniet kan vi konstatera att 60-70% av alla företag och organisationer genomförde stora uppgraderingar eller systembyten för att klara millennieskiftets problematik. Konsekvensen av den stora efterfrågan på systembyte var att systemleverantörerna fick anställa ungdomar direkt från skolan och skickade ut dem på stora och komplexa installationer. För att göra saken värre än den var så sammanföll millennieskiftet med den period då SAP blommade ut och genomförde ett segertåg bland världens stora företag. Resultatet blev givetvis katastrofalt hos väldigt många kunder.

När röken efter detta fälttåg lagt sig uppstod mantrat standardsystem där i stort sett hela marknaden ställde sig bakom filosofin att man ska köpa 100 % standard och införa system helt utan anpassningar. Detta för att undvika de problem som uppstod när leverantören och deras konsulter gick vilse i anpassningsdjungeln.

Nu har det gått 15 år sedan millennieskiftet och frågan är hur situationen ser ut idag och vilka förutsättningar som gäller inför framtiden?

Jag konstaterar att vi nu ser en kristallklar trend att allt fler företag påvisar direkta behov av att införa system som ger möjligheter till kundunika avvikelser från vad som erbjuds inom standardsystemet. Bakgrunden till detta hänger samman med att dagens företag lever med tuff konkurrens och där man varje år måste finna nya vägar för att ytterligare effektivisera sin verksamhet, sänka sina kostnader och utveckla sin verksamhet. Någonstans i samspelet mellan styrning, organisation, processer och IT ställs den enskilda kunden inför utmaningar som ställer krav på nya oortodoxa lösningar. Plötsligt öppnas dörren till diskussionen om anpassningar och kunden kan börja förändra sin verksamhet på ett sätt som skiljer sig från konkurrenterna. Därmed öppnas också dörren för att göra saker och ting annorlunda och särskilja sin verksamhet och erbjuda marknaden annorlunda affärer.

Det är inte så enkelt att världen kan delas upp i vitt och svart eller rätt och fel. Men jag konstaterar att vi år 2015 befinner oss i en tid där efterfrågan på unika lösningar är större än på många år och där öppna system vinner mark i ett väldigt högt tempo. Med ett öppet system menar jag i detta sammanhang ett affärssystem som inkluderar en öppen och tillgänglig verktygslåda där kunden själv eller tillsammans med leverantören eller en partner kan tillföra systemet unik funktionalitet som ej går att lösa enbart via konfiguration. Med en väl genomtänkt arkitektur där man kan särskilja standardapplikationen från de lager som hanterar de kundunika avvikelserna är det idag inte lika ”farligt” att bygga egna anpassningar som det var för 15-20 år sedan.

Även bland de molnbaserade affärssystemen (som initialt var extremt stela och begränsade) ser vi idag att arkitekturen börjar öppnas upp. Inom några år kommer ett flertal av dagens molnsystem att erbjuda verktyg som låter kunden göra egna unika tillägg. Konsekvensen kan bli att kunden får övergå till ett sk private cloud istället för public cloud men med fördelen att kunna utveckla sin verksamhet på ett sätt som ta kunden fram i frontlinjen när det gäller konkurrenskraft. Just nu är det öppna system som ligger i tiden.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.