morkbla

BI skapar morgondagens framgångsrika företag

BI (Business Intelligence) handlar inte om teknik. Inte heller om system, databaser och arkitektur. Det handlar istället om ett förhållningssätt till ständiga förbättringar. Vilket företag som helst kan skaffa sig ett BI-system för att samla in och presentera statistik och nyckeltal. Det är enkelt. Det är däremot avsevärt svårare att förändra företagets förmåga att utnyttja informationen till att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Mer än 95 % av alla organisationer arbetar statiskt i det perspektivet att man månad efter månad rapporterar samma information utan att det på något sätt förändrar verksamheten. Det skapar en medvetenhet om olika trender och prognoser inom verksamheten men leder inte till några konkreta förbättringar.
BI har som fenomen funnits i snart 30 års tid. De första 20 åren handlade det primärt om att samla in, bearbeta och presentera statistik och nyckeltal. Under det senaste decenniet har vi dock tagit klivet in i en ny tid där BI-systemen faktiskt kan göra anspråk på att vara ”intelligenta”. Allt fler organisationer börjar nu få ihop en integrerad systemmiljö som skapar förutsättningar till ett kvalitativt informationsflöde där verksamheten kan agera i realtid. Det innebär att vi är på väg att lämna tiden då vi tittade i backspegeln till att vi nu kan köra verksamheten genom att istället blicka framåt baserat på BI-systemens framåtriktade analyser.
Den sista pusselbiten som krävs för att åstadkomma en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet är inrättandet av en agil ledning och styrning. En modern och framgångsrik verksamhet utskiljer sig genom modellen för hur man arbetar med ständiga förbättringar baserat på de signaler som framträder i deras lednings- och beslutsystem. Förändring, förbättring och framgång kräver insatser i 4 nivåer:
• 1 – Åtgärdande insatser för att reparera skadan från inträffade problem
• 2 – Förebyggande insatser för att undvika förväntade problem
• 3 – Förädlande insatser för att förverkliga identifierade förbättringar/möjligheter
• 4 – Förstärkande insatser för att maximera effekten av identifierade förbättringar
Ett modernt BI-system är en förutsättning för att få fram den information som behövs för att kunna agera i realtid och i förtid. Gårdagens framgångsrika företag har kunnat överleva på tradition och kvalitativa produkter och tjänster. Morgondagens framgångsrika företag kommer istället att växa fram baserat på insikt och förmågan att förändra sin verksamhet. I detta perspektiv får den sålda produkten eller tjänsten en mindre betydelse vid jämförelse med hur den ska paketeras och säljas och till vem och när. BI öppnar dörrarna till en ny värld med oanade möjligheter och skapar förutsättningar för morgondagens framgångsrika företag.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.