morkbla

Slutkampen inom Retail har inletts

Karaktären på det svenska näringslivet har förändrats över de senaste 30 åren. Från att tidigare ha varit ett land präglat av tung industri med ett begränsat utbud av handel har vi närmast vänt bilden till en nation präglad av omfattande handel och ett mer begränsat utbud av industri. Bara de senaste 5-10 åren har det vuxit upp ett mycket stort antal handelsföretag som börjat i mycket liten skala men som vuxit fort och efter några år nått mångdubblad omsättning. Tillväxten sker inom många olika segment såsom fashion, möbler, husgeråd, elektronik, multimedia, etc.

Signifikant för dessa snabbväxande mindre handelsbolag är följande karaktärsdrag:

 • Få anställda
 • Hög omsättning
 • Korta leveranstider mot slutkund
 • Långa leveranstider från leverantör
 • Huvudfokus på handel men med viss omfattning av förädling/sammansättning
 • Hög takt med produktlanseringar och förnyat sortiment
 • Mix av försäljning via internet, lagerförsäljning och butiker
 • Höga krav på en interaktiv hemsida
 • Höga krav på produktanalys och beslutstöd
 • Hög krav på support och garantier

Retail har tidigare ofta levt sitt eget liv när det gäller systemstöd och affärssystem. På grund av komplexa och unika krav har många äldre handelsverksamheter haft egenutvecklade system alternativt använt de nischade system som utvecklats specifik för detta segment. Exempel på nischade handelssystem är: Harmoney, Bison, Pengvin, Viskan, BeX, Heads. Listan kan göras ganska lång.

Sedan 10-15 år tillbaka har dock de mer traditionella affärssystemen börjat göra satsningar mot Retail. Det finns idag ett flertal affärssystem som kan erbjuda god funktionalitet till denna bransch såsom exempelvis MS-AX, MS-NAV, Jeeves, SAP, Oracle och IFS. Tidigare har de nischade handelssystemen oftast vunnit kampen baserat på ett större utbud på unika funktioner för Retail.

Utmaningen för en Retail kund är oftast att de har behov av flera olika systemstöd samtidigt. Det behövs bla systemstöd för: Ekonomi, Logistik, Distribution, PDM, POS, Dokumenthantering, E-handel. Egentligen kan ingen leverantör erbjuda en bra helhet för samtliga dessa delar utan kunden tvingas till en avvägning av funktionalitet och avgränsning för varje system.

I kampen mellan nischat och helintegrerat affärssystem finns det inget rätt eller fel. Däremot finns det en lång rad med kritiska frågeställningar som är unika för varje kund och där summeringen av samtliga svar ger en totalbild av vilken väg som är rätt att gå i vägvalet framåt. Att lägga alla funktioner i ett enda system är sällan rätt väg att gå men samtidigt är det konstaterad fakta att färre antal system ger en bättre helhet än en fragmenterad miljö med många integrationer.

Den tydliga trenden de sista 5 åren är att standardsystemen ökar sin marknadsandel även inom Retail. Det huvudsakliga motivet är inte att standardsystemet är bättre i funktionalitet utan att man värderar standardsystemets livskraft och överlevnad mer trovärdig jämfört med en nischad aktör som oftast har betydligt mindre muskler till att hänga med i den tekniska utvecklingen. Det sker numera större teknikskiften med ca 7-10 års mellanrum och det räcker inte längre med enbart uppgradering utan det krävs ofta omskrivning av stora delar av produkten för att hänga med i dessa teknikskiften och det kräver kapital och muskler.

När vi kommit in i år 2015 har vi kommit in i perioden då den slutliga kampen har inletts. I den ena ringhörnan står de nischade handelssystemen och i den andra ringhörnan står de heltäckande affärssystemen. Båda parterna har sina styrkor och brister och båda parter kämpar med näbbar och klor för att övertyga omvärlden varför just deras systemlösning och strategi är bäst.

Om vi blickar 10-15 år framåt kommer flera nischade handelssystem att ha försvunnit från marknaden. Vilka det blir och när det inträffar får framtiden utvisa. Mitt råd till de nischade leverantörerna är att aldrig mer ta ut en krona i vinst utan att investera varenda överskottskrona till utveckling, det kommer att krävas för att hänga med i den tekniska utvecklingen och kunna konkurrera mot standardsystemen.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.