morkbla

Kräv mer av projektledaren

Att vara projektledare, vad innebär det? Definitionen av begreppet projektledning är att leda ett projekt. Vad innebär då att leda ett projekt? Det finns skäl att ifrågasätta detta.

Jag hade personligen för många år sedan stor respekt för de personer som titulerade sig projektledare. Sedan dess har dessvärre min respekt successivt avtagit då jag upplevt att begreppet blivit väldigt urvattnat och där jag dagligen träffar på sk projektledare som kraftigt understiger mina förväntningar på vad denna titel ska representera.

Det vimlar idag av kurser för den som vill utbilda sig till projektledare. Flertalet kurser bygger på projektmodeller som är väldigt lika i grunden och där endast detaljeringsgraden i definierade aktiviteter skiljer sig åt. Problemet är att certifiering knappast är någon garanti för kvalitativ projektledning.

Den värsta sortens projektledare är den kategori som ägnar all sin tid åt administrativ projektledning. Med detta menar jag att de planerar, strukturerar och bygger upp tid- och aktivitetsplaner och ekonomiska budgetar och sedan sitter av sitt uppdrag genom att följa upp vad som händer i projektet. Att följa upp vad projektdeltagarna har gjort och mäta deras tid kan knappast kallas för att leda ett projekt, det handlar mer om att administrera ett projekt.

Till denna sorgliga grupp av underpresterande projektledare måste jag tyvärr hänföra den absoluta merparten av projektledare hos leverantörerna av affärssystem. Visst är det bra med agendor, protokoll, tidplaner, riskanalyser, budgetar och allt annat som ingår i den administrativa delen av projektledarskapet men om det inte sker någon proaktiv ledning av projektet så är projektet dömt att misslyckas. Trots gedigna teoretiska modeller för implementering och den projektledning som ingår i implementeringen uppvisar 9 av 10 leverantörer avsevärda brister i sin förmåga att leda projektet.

Kunden behöver en proaktiv guide som leder projektet. Det inkluderar att kunna variera insatserna från ett helikopterperspektiv till att praktiskt kvalitetssäkra projektets leveranser. Det klassiska begreppet ”management by walking around” går att tillämpa i detta resonemang. För att en projektledare verkligen ska få kontroll över projektet, förstå vad som pågår i arbetsgrupperna, kunna känna atmosfären och därigenom kunna tolka beteenden och händelser på rätt sätt krävs aktiv närvaro.

Jag har haft insyn i en mångfald av projekt och som ofta genomförts av de stora konsultbolagen och dessutom ofta av de stora affärssystemen. Klassiskt är att projektledaren är extremt administrativ och där ledningen av aktiviteterna överlåts till respektive konsult eller till kunden vilket alltid resulterar i ett projekt som saknar styrning och där koordineringen mellan delgrupperna är bristfällig. Detta trots att den avtalade projektmetodiken faktiskt inkluderar alla de egenskaper som behövs för att lyckas med ett projekt.

Min konklusion är att leverantörerna inte prioriterar kvalitetssäkring av sina projekt och sina egna projektledare. Man certifierar sina projektledare i väldokumenterade projektmodeller men tränar dem inte i hur man faktiskt leder ett projekt. Och jag vågar påstå att denna förmåga är väsentligt mycket mer kritisk och avgörande för projektets framgång än att projektledaren kan varje liten detalj i den avtalade projektmodellen.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.