morkbla

IFS starkare än någonsin

Alla som varit med några år i branschen för affärssystem minns glansperioden under 1990-talet då begreppet ”de tre I:na” lanserades. Våra svenska stoltheter IBS, Intentia och IFS skördade stora framgångar och tillväxten såg inga gränser. På några få år runt milleniet växte samtliga tre bolag från ca 400-500 anställda till över 2000 anställda. En fantastisk tillväxt som dock inte avspeglade sig i lika bra resultatsiffror.

Förutom SAP fanns det på den svenska/nordiska marknaden inga riktiga konkurrenter till dessa tre bolag som kunde erbjuda relativt heltäckande affärssystem för större företag inom tillverkning och logistik. Stärkta av framgångarna i Sverige lanserades således planer för internationell expansion och USA var givetvis det förlovade landet där man trodde på guld och gröna skogar. Det skulle dock visa att dessa skogar var fulla av troll och expansionen höll på att knäcka samtliga bolag. Att lyckas utomlands och specifikt i USA kräver enormt mycket tålamod och kapital.

IFS var det bolag som upplevde störst utmaningar och enligt historieböckerna var bolaget endast 2 timmar från konkurs när Gustaf Douglas i sista stund övervann sin panik och pumpade in ytterligare pengar och förlängde livet ytterligare en tid för företaget. Det krävdes dock ytterligare några plågsamma år och nyemissioner innan IFS nådde torr mark och fick vind i seglen igen.

Det har nu snart gått 15 år sedan denna mörka period och mycket vatten har flutit under broarna. Jag konstaterar att IFS idag är ett exceptionellt välmående företag med stabilt ägarskap, stark och målinriktad ledning samt en mycket konkurrenskraftig produkt. Vad har då hänt? Vad ligger bakom dessa framgångar? Vad skiljer IFS från många andra leverantörer som upplevt ett motsatt scenario?

Det finns ett flertal anledningar som tillsammans skapat grunden för att man lyckats överleva och bli en av världens ledande leverantörer av affärssystem. Den absolut största faktorn är dock att man har haft arbetsro genom att ha en stabil ägarbild och ledning med lång kontinuitet. Man har sluppit många byten av ägare, VD:ar och omorganisationer som medför ständiga start/stopp och nya direktiv. Istället har man tydligt stakat ut vägen framåt, medvetet fokuserat på enskilda branscher och lyckats säkra bra marginaler i affären med en långsiktig uthållighet.

Utöver detta har IFS alltid vågat ligga i framkant när det gäller ny teknik. IFS har varit lekfulla och sett innovation som en inspiration såväl för den egna personalen som för kunderna. Givetvis har det ibland straffat sig genom att tekniken upplevt barnsjukdomar men genom att ha ett innovativt förhållningssätt till utveckling så har man fått kunskap och erfarenhet av hur man kan pröva och tillgodogöra sig ny teknik utan att man riskerar systemets grundläggande plattform.

Till skillnad mot IBS och Intentia (numera Infor) var IFS som applikation under de tidiga åren betydligt smalare med väsentliga styrkor inom underhåll/service och relativt bra ekonomidelar men avsevärt svagare inom tillverkning, distribution och logistik. I detta perspektiv var IBS och Movex bredare och djupare produkter.

Under de gångna åren har IFS fortsatt att fokusera på enskilda och utvalda branscher. Dock är det viktigt att tillägga att IFS som applikation idag har uppnått bredd och djup som kan tävla på lika villkor mot samtliga övriga affärssystem på marknaden. De senaste åren har företaget officiellt breddat sig mot retail som är branschsektor där vi fortfarande ser stark tillväxt och behov av nya affärssystem.

Framtiden ser väldigt ljus ut för IFS. Företaget och produkten vinner kontinuerligt nya affärer på internationell nivå. I Sverige som är en totalt urmjölkad marknad handlar mer om att behålla och utveckla befintliga kunder än att vinna nya (det sker dock några nya affärer per år för IFS även i Sverige). Min enda rädsla och oro för IFS är att det kommer en tidpunkt när någon av de ännu större leverantörerna väljer att försöka sluka bolaget genom ett elakt övertagande. Jag tror dessvärre inte att det finns någon av konkurrenterna som har förmåga att förvalta och utveckla IFS bättre än vad den befintliga ledningen och ägarkretsen kan. Ett övertagande skulle enbart leda till en långsam solnedgång för produkten och kulturen inom IFS.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.