morkbla

Affärssystemet äntligen på väg att bli användbart?

Ett av de absolut främsta kraven som ekonomichefer alltid framfört till mig inför utvärderingar av affärssystem är att systemet måste innehålla bra rapportfunktioner. Det ska vara enkelt att söka fram information, skapa rapporter över all information i systemet samt att vrida och vända på informationen på ett intuitivt sätt. Mitt svar har tyvärr alltid varit att ”Rapporter och analys är inte riktigt affärssystemens starkaste sida…”

Det är egentligen konstigt att rapport och analysfunktionerna i affärssystem inte varit i mer fokus med tanke på att alla ekonomichefer (och många andra ledande befattningshavare) efterfrågat dem under en lång tid. Nu är det ju inte så att systemen saknar rapport- och analysmöjligheter, tvärtom så har i princip alla system någon form av rapportgenerator. Tyvärr anser dock kunderna inte att dessa duger, de är antingen för svåra att använda eller för enkla för att kunna skapa kraftfulla rapporter.

Bristerna i affärssystemen har öppnat upp en stor marknad för olika BI-leverantörer där t.ex. Qlick, Cognos och Business Objects är stora aktörer. Det finns naturligtvis skäl till att välja en separat lösning för rapport och analys t.ex. för att kunna knyta ihop information från flera olika system där affärssystemet bara är ett. Men även om detta beaktas finns fortfarande en stor efterfrågan från t.ex. ekonomichefer på bättre rapport- och analysstöd direkt i affärssystemet.

Nu finns det dock tecken på att ekonomichefernas främsta krav äntligen kan komma att uppfyllas av affärssystemsleverantörerna. Vid lanseringarna av sina senaste versioner har både SAP och IFS visat lösningar att snabbare och enklare kunna presentera relevant information för sina användare. Båda leverantörerna visar på startsidor i systemet som användarna själva designar och där olika former av enkla rapporter ingår som naturliga delar. Dessa så kallade dashboards gör inte bara rapporter mer lättillgängliga de gör dessutom att systemen upplevs som mer användarvänliga (vilket är ett annat stort krav som affärssystemsleverantörer haft svårt att uppfylla).

Utöver dashboards så framhåller SAP att deras minnesdatabas (HANA) gör beräkningar så snabbt att företag äntligen kan följa sin verksamhet i realtid i affärssystemet (vilket alla mindre företag redan kan göra eftersom deras system är direktuppdaterade medan stora företag hittills ofta fått förlita sig på nattliga batchkörningar för att uppdatera data). Genom den höga prestandan hos databasen menar SAP att rapporter och analyser kan göras direkt i affärssystemet utan behov av ett separat datalager. IFS å sin sida har lagt stort fokus på att bygga in verktyg för analys och visualisering i sitt system. De har även skapat viss processanpassad analysfunktionalitet i sitt system speciellt inom produktionsdelen.

Ingen av leverantörerna har kanske den bästa rapport- och analysfunktionaliteten i sina system men båda har visat på intentionen att förbättra detta område och tagit stora steg på vägen. Jag hoppas att detta är starten på en trend där alla affärssystemsleverantörer jobbar på att förbättra sina rapport- och analysfunktioner så att jag i framtiden kan besvara CFO:ers fråga om rapportfunktioner med att ”det är numera en av affärssystemens starkaste sidor och ni kommer få ett mycket bra stöd för att analysera och förbättra er verksamhet”.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.