morkbla

Är Oracles storhetstid över?

Frågan om Oracles framtid som leverantör av affärssystem har ställts till mig allt oftare under de senaste åren. Det som avsändarna av dessa frågor undrar över är i korthet – vad talar för att Oracle ska överleva som leverantör av Affärssystem i Skandinavien? Bakgrunden till frågorna är att man upplever att Oracle blivit helt osynliga på marknaden. Antalet helt nya affärer (dvs ej uppgraderingar av befintliga kunder) som avser leverans av Oracles produkter EBS, Fusion eller JD Edvards knappt är mätbart vid jämförelse med andra stora affärssystem. Vidare upplever man att Oracle aldrig visar något intresse för att medverka på seminarier eller konferenser om de själva inte tar rollen som huvudsponsor.

Jag har i flera år valt att undvika försöka ge svar på de frågor som gäller Oracle. En huvudsaklig anledning är att det faktiskt är svårt att få tydliga besked från Oracle om deras satsningar på den Skandinaviska marknaden. I grund och botten ser Oracle den Skandinaviska marknaden som väldigt liten. I princip räknas samtliga stora företag i Skandinavien som ”SME”, dvs Small and Medium Sized, därför att våra storföretag i jämförelse globala koncerner faktiskt är relativt små.

Vidare har Oracle en säljmodell som inriktas helt på direktförsäljning vilket innebär att Oracle själva bestämmer vilka företag de vill få in som kunder och avstår därför medvetet från att jaga eller lämna offerter till kunder som inte finns på deras prospektlista. Av detta skäl träffar man sällan Oracle på seminarier/konferenser som riktar sig till en generell målgrupp av kunder.

Även om antalet nya affärer hos Oracle är extremt få är de i gengäld oftast väldigt stora när det gäller omsättning. När det gäller upphandlingar för globalt spridda koncerner står Oracle som en stark kandidat på tävlingsbanan. När det istället kommer till upphandlingar som avser bolag med enbart spridning i Sverige och/eller Norden och där koncernen omsättning är lägre än 500 MSEK så lyser bolaget helt med sin frånvaro.

På detta sätt agerar Oracle annorlunda än övriga stora leverantörer av affärssystem. I princip samtliga övriga stora leverantörer såsom SAP, Infor, IFS och IBS har de senaste åren valt att öppna upp sin försäljning även mot målgruppen företag med omsättning mellan 200-500 MSEK vilket är en lägre nivå jämfört med tidigare. Motivet har varit att man lyckats paketera sina produkter bättre jämfört med tidigare samt att man börjat knyta partnerskap med återförsäljare som fokuserar på detta marknadssegment. Att Oracle valt att agera på ett annat sätt är på ett sätt förvånande men sett till att det är en amerikansk ägare ganska naturligt. Skandinavien är inte ett prioriterat fokusområde.

Oracle har fortfarande muskler nog till att kunna konkurrera med övriga leverantörer på global nivå. Dock kommer SAP´s övergång till S4/Hana att få konsekvenser för Oracle då många kunder inom några år kommer att överväga lämna Oracle som databas till förmån för SAP´s egen. Följden av detta blir även att Oracle som affärssystem kommer att ifrågasättas.

Oracle har under flera år lagt stort fokus på Oracle Fusion. Tanken bakom denna satsning är förnuftig då det varit ett sätt att knyta ihop stora delar av de applikationer som ligger under Oracles produktutveckling. Samtidigt har Oracle haft svårt att i Skandinavien nå ut till marknaden med denna produkt. Det finns kunder och försäljningen är aktiv. Dock kan vi enkelt konstatera att volymen affärer som kan klassificeras som ”nya” kunder är liten.

Det går att besvara den inledande frågan med både JA och NEJ. Oracle upplevde en storhetstid i Norden under perioden 1993-2005. Under denna period var det många upphandlingar som resulterade i Oracle som affärssystem. Denna tid är dock gången och vi kommer inte uppleva motsvarande säljframgång från Oracle igen, varken på kort eller lång sikt. Däremot kan vi vara helt övertygade om att Oracle kommer att kvarstå som leverantör av Affärssystem ytterligare många år framåt. Det är en lönsam leverantör och en väldigt målmedveten och envis leverantör som kommer att fortsätta sin kamp mot de övriga stora leverantörerna på marknaden. Kampen kommer dock primärt att fortsätta på global nivå. När det gäller den Skandinaviska marknaden är konkurrensen väldigt svår och det är väldigt lite som tyder på att Oracle kan öka sina marknadsandelar på kort sikt. Skulle dock satsningen på Oracle Fusion lyckas och få fotfäste i Skandinavien så finns det en liten chans, men det återstår att se. Oracle har mycket att bevisa.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.