Fortnox under attack från Visma

Idag blev det publikt att Visma lagt bud på Fortnox. Ett väntat men samtidigt också ett sorgligt besked. Fortnox har tagit sig igenom de första årens slit och nyligen börjat visat vinster. Grunden för den framtida expansionen och många goda skördeår ligger vid fötterna. Att i detta läge bli attackerad av sin största konkurrent är sannolikt en ångestfylld situation. Att å ena sidan glädjas över uppmärksamheten och få betyg genom en relativ hög värdering och å andra sidan förlora makten över sin egen framtid måste vara en svår situation för både anställda och aktieägare.

Själv har jag svårt att finna en enda positiv infallsvinkel för Fortnox med detta bud. Även om det medför en fin avkastning för de aktieägare som varit med sedan starten så ligger de allra bästa åren ännu framför Fortnox. Produkten håller idag en väldigt hög klass och användarvänligheten överstiger vida flera av konkurrenterna som fokuserar på motsvarande målgrupp. Inte minst gäller detta e-conomic som redan blivit infångad i Vismas nät. Fortnox har lyckats få en väldig stark marknadsposition genom ett strukturerat och framgångsrikt arbete bland små företagare och redovisningsbyråer. Jag har väldigt svårt att tro att bolaget är i behov av kapital då de största investeringarna är genomförda. Självklart krävs det fortsatt en hög investeringstakt många år till men med den lönsamhet bolaget nu uppvisar så klarar man detta utan externt stöd.

Visma går just nu fram som en slåttermaskin på den Skandinaviska marknaden och äter små konkurrenter till frukost. Strategin har varit framgångsrik och det är helt uppenbart att de tyngsta finansiärerna bakom Visma eldar på ledningen att fortsätta sin marsch för att bli Europas största leverantör av verksamhetssystem och finansiella närliggande tjänster. Det är givetvis inget fel på denna strategi och Vismas ledning förtjänar beröm för att de har lyckats komma över många fina troféer under sina uppköpsräder.

Mina tveksamheter vänder sig primärt mot Visma som ägare av de applikationer som förvärvats. Familjen har nu väldigt många olika applikationer och synergierna mellan dessa applikationer är väldigt små. Genom historien har Visma inte lyckats utveckla egna konkurrenskraftiga system utan framgången bygger primärt på övertag av konkurrenternas applikationer. Ett undantag är den nya molnbaserade lösningen Visma.Net som Visma nu lyfter fram som sin största enskilda satsning på väldigt många år. Produkten är ännu väldigt ung och framtiden går idag inte helt att förutse. Visma har halkat efter flera andra konkurrenter när det gäller molnapplikationer och Visma.Net är verktyget för att försöka komma ikapp och få häng på konkurrenterna.

Fortnox har varit en besvärande konkurrent som kommit från ingenstans och är på god väg att skaffa sig monopol på den svenska marknaden för små företag. Framgångarna utomlands har ännu varit begränsade men det finns en potential även utanför Sverige. Givetvis var Visma tvungna att agera när de insett att tåget lämnat perrongen och Fortnox var en alldeles för god munsbit för att släppa iväg.

Senaste nyheten under eftermiddagen var att norska 24SevenOffice önskade ge sig in i leken och föra dialog med styrelsen för Fortnox. Även om jag är positiv till alla försök att hitta en annan väg framåt istället för Visma så är jag tveksam till ett samgående mellan 24SevenOffice och Fortnox. Visserligen har båda företagen en liknande historia med satsning på molnbaserade system från början så är kulturen i dessa två bolag olika. Det är inte lätt att se hur ett samgående skulle skapa synergier eller hur styrningen av bolaget skulle förändras med en sammanslagning av dessa ledningar.

Även om jag i grunden är en neutral och objektiv analytiker och kännare av affärssystem så önskar jag helst att Fortnox får fortsätta sin tillväxt i egen regi utan styrning av en extern part och definitivt inte styrning av en konkurrent. Men den finansiella marknaden är öppen och svår och ofta vinner pengarna över förnuftet.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.