morkbla
ERP

Affärssystemmarknaden i Sverige, del 1 av 5

HerbertNathan & Co har nyligen publicerat sin nya marknadsanalys (150 sidor) av den svenska marknaden för affärssystem. Totalt presenteras 26 affärssystem tillsammans med beskrivning av aktuella trender och förändringar. Nedan lämnas en kort sammanfattning av några av de globala trenderna.

Tjänstefiering

Allt går mot tjänstefiering. Det gäller inte enbart inom IT-branschen utan i samhället och näringslivet i stort. Det kan utifrån det ena perspektivet ha minimal påverkan på kundens erhållna leverans. Å andra sidan kan det ha en väsentlig påverkan på hela leveranskedjan, avtalets utformning, medverkande parters ansvarsroller samt kundens möjligheter till att styra leveransens utformning. Trenden är glasklar att samtliga leverantörer inom IT är på väg att överge den traditionella leveransen som baseras på en initial grundlicens och efterföljande nyttjanderättsavtal. Inom kort kommer all leverans att baseras på ett abonnemang där förutsättningarna faktiskt skiljer mot tidigare. Och detta oavsett om leveransen avser en molntjänst eller en lokal installation av programvaran. Denna förändring kommer att få stora konsekvenser på prissättning och upphandlingarna framöver.

Utmanare

Globaliseringen leder successivt till att den svenska marknaden öppnas upp för nya och fler leverantörer och partners. Även om marknaden redan har +50 affärssystem och att det varje år lanserats minst 1 nytt affärssystem i Sverige så fortsätter inflödet med nya system. Under det senaste året har både Workday och Sage gjort entré och börjat värma upp inför den kommande kampen. Det finns även indiska aktörer som överväger satsningar på den Skandinaviska marknaden. Utöver nya system ser vi allt fler exempel på internationella partners som tar steget in i Sverige. Under de senaste åren har bla EG och Cosmo Consult klivit in och skapat sig en marknadsposition som partners till Microsoft. Fler inträden är att vänta och konkurrensen hårdnar.

Branschfokus

Branschfokus har varit ett tema inom trender i flera år. Som en del av ökad globalisering och ökad konkurrens har många leverantörer och system tvingats till branschfokusering som ett sätt att kunna erbjuda något mer jämfört med konkurrenterna. När prispressen blir för svår krävs det att erbjudandet fylls med något mer utöver funktionalitet och då är branschkompetens en viktig faktor som kan förändra spelreglerna. Detta hänger också samman med att pressen på snabba och korta implementeringar kräver stor kompetens och erfarenhet från leverantörens sida, och då blir branschpaketering en mycket stark konkurrensfördel. Kunderna kräver allt kortare implementeringar och saknar möjlighet att kunna frigöra personal i den omfattning som projektet kräver.

Agilitet

Koncerner som utpekar ett enda stort affärssystem som strategi är snart ett minne blott. Vi har passerat gränsen där förnuftet äntligen har börjat råda. Den nu gällande strategin är betydligt mer flexibel än vad den var för 10 år sedan. Bakgrunden är insikten att koncernens rörlighet är så stor att morgondagen ändå inte kommer vara lik gårdagen, det är bara att gilla läget och vara följsam. Samtidigt måste det finnas en grundläggande strategi med riktlinjer för införande av IT-system. En följd av den flexibla strategin är att vi kommer se färre installationer av stora system till förmån för mindre avgränsade förbättringsprojekt där delar av en större systemportfölj byts ut under kontrollerade former utan väsentlig påverkan för den dagliga verksamheten.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.