morkbla
ERP

Epicor ut på okänt vatten

Det har börjat bli en trend att stora leverantörer av affärssystem till slut hamnar i händerna på sk riskkapitalbolag. När de väl hamnat i denna situation visar historiken att de efter ett antal år flyttas vidare till nästa riskkapitalbolag. De finns få (finns det egentligen någon alls?) exempel på större leverantörer av mjukvara som varit i händerna på riskkapitalbolag för att därefter att åter komma tillbaka till en industriell aktör som kan utveckla bolaget vidare.

Denna gång är det Epicor som blivit sålt av sin ägare APAX efter 5 års ägo. Nu går stafettpinnen vidare till investmentbolaget KKR som ännu inte deklarerat vad syftet och målet med förvärvet är, utöver en traditionell investering med en planerad avkastning om 4-6 år. Sannolikt har APAX fått en god avkastning på sin investering under dessa 5 år. Och sannolikt kan KKR också få en god avkastning när bolaget säljs vidare igen ett antal år.

Vad ägarförändringen innebär för Epicor som bolag är däremot väldigt osäkert. Rent generellt finns det inte så många tydliga exempel på att investmentbolag kan utveckla denna typ av bolag. Givetvis kan det tillföras internationell kompetens och stort engagemang till att finna nya affärsmöjligheter. Men man ska samtidigt inse att det inte går att göra så mycket mer än att utveckla sin produkt och hålla sig i framkanten på utvecklingen. Därmed är möjligheterna begränsade till att kunna trolla fram nya möjligheter. Och att fylla på bolaget med ytterligare förvärv som ska fusioneras in i bolaget är knappast någon sund väg att gå.

Min erfarenhet är istället att man lägger stort fokus på att bygga upp en hype kring programvaran och försöka få sålt så många licenser som möjligt men samtidigt hålla igen resurserna till ett minimum. Det märks också i projekt med denna typ av bolag och ägare att de utmaningar som ofta uppstår vid en implementering alltid blir väsentligt mycket svårare att reda ut pga leverantörens totala ovilja att ta sitt ansvar och kompromissa när det gäller hantering av oplanerade kostnader som uppkommer.

Problemet med amerikanska ägare är att de verkar tro att man först kan sälja programvaran och sedan bygga upp en lokal organisation. Det kan fungera i USA men det fungerar definitivt inte i Skandinavien. Här krävs det en lokal och stark närvaro med bevisad historik för att få trovärdighet som ett alternativ till alla övriga väldigt starka lokala och erfarna konkurrenter.

KKR är en relativt okänd aktör på den Skandinaviska marknaden. Det är dock en av de större ägarna av Visma (vid sidan av HG Capital). Förutom detta har man 3-4 ytterligare bolag i Skandinavien. Den stora familjen av +100 bolag är dock väldigt diversifierad och det finns ingen direkt röd tråd genom dessa bolag. Istället är diversifieringen en medveten strategi. Bland alla övriga investeringar står Visma och Epicor ut som udda och saknar synergier med övriga bolag.

Lite långsökt skulle man kanske kunna tro att KKR ser en möjlighet att fusionera Visma och Epicor för att råda bot på den funktionsbrist som Visma har inom handel och tillverkande industri. Detta är dock en ren spekulation från min sida och det vore givetvis olyckligt för båda företagen ifall det blev verklighet.

Epicor har haft en trög introduktion på den Skandinaviska marknaden. Till stor del har verksamheten fortsatt baserats på alla befintliga kunder och installationer av iScala. Det har blivit avsevärt färre kunder av programvaran Epicor än vad företaget hade förväntat sig när man körde igång för några år sedan med att marknadsföra Epicor9.

Programvaran är helt OK och har liksom många andra produkter sina styrkor och svagheter. Utmaningen har varit att den Skandinaviska organisationen inte varit tillräckligt stark och att man fått alldeles för begränsat med sälj- och implementeringsresurser. Att introducera en helt ny programvara på en ny marknad kostar normalt sätt uppåt 100 MSEK och detta har Epicor i USA inte varit villiga att lägga på sin Skandinaviska organisation. Istället har man försökt stötta upp från England vilket sällan fungerar på den svenska marknaden. Vi har sett tråkiga exempel på detta i andra sammanhang.

Epicor har en god möjlighet att hålla sig kvar på Skandinaviska marknaden och växa men det kommer att krävas väsentligt mycket mer i investeringar om man ska lyckas få en bestående marknadsandel. Vilket intresse KKR har av att utveckla Epicor och satsa på den Skandinaviska marknaden är ännu okänt men konkurrensen är stenhård och frågan är om det inte finns andra marknader där potentialen är större.

Vi får helt enkelt avvakta till senare i höst för att se vilka budskap som Epicor kommer att skicka ut på marknaden. Som vanligt är det en spännande marknad och visst är det roligt när förutsättningarna förändras och aktörerna skakas om.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.