morkbla
ERP

Unit4 accelererar!

Ofta när affärssystem diskuteras och debatteras så hamnar Unit4 utanför diskussionen. Om vi lyfter in historiken har det funnits (och finns ännu delvis) en syn att Agresso är ett ”ekonomisystem” och inte ett affärssystem. Detta är givetvis en helt felaktig inställning idag även om det faktiskt har funnits grund för påståendet om vi blickar bakåt. Det är idag primärt sura konkurrenter som fortfarande vidhåller att Agresso är ett ekonomisystem. Agresso är definitivt ett affärssystem och ett kvalitativt sådant. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det finns väsentliga skillnader mellan affärssystem och affärssystem.

Att jämföra Agresso med IFS eller M3 är lika fel som att jämföra en personbil med en skåpbil. Med detta menar jag att inget av alternativen behöver vara fel men de har helt olika syften och målgrupper. Agresso är ett affärssystem som genom åren väsentligt har breddat sin funktionalitet och djup i lösningen utöver redovisning och projektredovisning vilket varit en styrka från början. Det innebär dock inte att Agresso är lämpligt att använda för alla branscher.

Syftet med denna blogg är dock inte att värdera Agresso mot andra system utan att kort konstatera att Unit4 visat en successivt ökande tillväxt och imponerande lönsamhet i många år och lite i skuggan av många andra stora affärssystem seglat upp som en tongivande leverantör med internationell pondus. Unit4 har tagit steget upp i elitserien och spelar nu i samma liga som många av de stora affärssystemen, dock med den tidigare vinklingen att det fokuserar på specifika branscher och därmed kan uppfattas som smalare jämfört med andra stora affärssystem som har stöd för exempelvis tillverkning vilket Agresso saknar.

Unit4 växer kontinuerligt och tillhör nu de stora leverantörerna av affärssystem i Europa och har börjat få en stabil position även i Nordamerika. I likhet med många andra stora leverantörer har Unit4 nu också börjat prioritera förvärv och breddning för att öka hastigheten i tillväxten. En del av denna prioritering är det senaste förvärvet av Prevero (med tyskt ursprung) med fokus på systemlösningar inom BI/CPM.

Att Unit4 gör förvärv inom BI/CPM bekräftar bara den trend vi sett i flera år att de traditionella leverantörerna av affärssystem ser BI som nästa fokusområde. De flesta affärssystemen har så pass omfattande och djup funktionalitet att de kan hantera nästan ”all data” som kunden behöver, men där affärssystemet ännu är för svagt för att presentera informationen på ett modernt och flexibelt sätt. Vi har sett flera andra leverantörer göra liknande förvärv, som exempelvis SAP som förvärvat Business Objects.

Agresso har i standard en styrka och flexibilitet gällande rapportering och utdata som flera andra affärssystem saknar. Trots detta visar sig dock även Agresso vara för svagt när det kommer till mer avancerade behov av att kunna arbeta med analytiska perspektiv på rapporteringen. För att nå tillräcklig flexibilitet och dessutom nå ett attraktivt gränssnitt har kunderna komplettera med Qlikview och andra motsvarande 3:e parts lösningar. Det nya förvärvet Prevero gör att Unit4 lyfter in ett eget alternativ.

Förvärvet av Prevero är enbart ett exempel på företagets acceleration framåt. Unit4 har genomfört byte av CEO ett par gånger och bakgrunden och motivet hänger samman med den ökande accelerationen och vägen mot att bli en global leverantör. Unit4 har skaffat sig en stark position på marknaden, söker fortsatt breddning och är målmedvetet. Det kommer att bli intressant att följa Unit4´s utveckling på den globala arenan de kommande åren.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.