morkbla
ERP

Affärssystemmarknaden i Sverige, del 4 av 5

HerbertNathan & Co har nyligen publicerat sin nya marknadsanalys (150 sidor) av den svenska marknaden för affärssystem. Totalt presenteras 26 affärssystem tillsammans med beskrivning av aktuella trender och förändringar. Nedan lämnas en kort sammanfattning av några av de trender som identifierats systemrelaterat. Trenderna är viktiga att känna till och förstå för de kunder som står i begrepp att upphandla ett nytt system och välja leverantör/partner.

Förändrad livscykel

Det traditionella företaget har idag sitt affärssystem ca 12-15 år innan det byts ut, vilket är längre än tidigare. Vanligtvis erbjuder leverantörerna en ny årsversion varje eller vart annat år med några mellanreleaser. Detta håller dock på att ändras till en mer frekvent uppdateringscykel där nya versioner erbjuds månadsvis eller kvartalsvis. Grunden till detta är det fokus leverantörerna nu lägger på att arbeta om grundlogiken i systemet så att uppgraderingar kan genomföras utan att anpassningar eller kundunik konfigurering påverkas och att uppgradering därmed ska kunna ske smidigt utan störning för verksamheten.

Mobilitet

Vi har talat om mobila lösningar sedan slutet av 1990-talet. Det var dock först med introduktionen av surfplattan (för ca 4-5 år sedan) som affärssystemen verkligen blev mobilt för den stora användarskaran. Idag har flertalet av de stora leverantörerna lagt om sin utvecklingsstrategi till att i första hand utveckla sitt affärssystem för mobila plattformar och i andra hand komplettera med traditionella klienter. Just nu pågår kriget mellan responsivt gränssnitt och appar och i detta krig verkar appen vara nödvändig för små skärmar i storlek av mobiltelefon medan responsivt gränssnit fungerar utmärkt för surfplattor.

In-memory

In-memory teknik är inte något nytt påhitt. Det fanns redan för 25 år sedan men enbart hos några få och relativt okända leverantörer av mjukvara. SAP lanserade sin S4/Hana plattform för några år sedan och var först bland de stora leverantörerna att erbjuda en databas- och minnesteknik som radikalt förändrar grundlogiken för hur affärssystem kommer att utvecklas framöver. Nu följer fler leverantörer efter och vi kommer inom 3-5 år att se flertalet globala leverantörer av affärssystem erbjuda in-memory som en standardlösning.

HCM/HR

HR har vuxit upp från en liten tilläggsfunktion till Lön till att bli en företags strategisk funktion. Marknaden för HCM/HR växer lavinartat och HR är på väg att bli nästa stora funktionsområde som leverantörerna av affärssystem kompletterar till sina system efter att tagit in CRM och BI som del av sina affärspaket.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.