morkbla
ERP

IBS blir Iptor, men sedan då?

I slutet på Juni sålde dåvarande huvudägaren Symphony Technology Group sina aktier i den tidigare svenska leverantören IBS till Marlin Equity Partners. När detta blev officiellt publicerade jag en blogg där jag ställde frågor kring framtiden och på vilket sätt den nya ägaren avser att utveckla verksamheten. Igår kom beskedet att man valt att göra en sk ”rebrand” från IBS till det nya varumärket Iptor.

Den enkla och naturliga slutsatsen är att den nya ägaren insett att det inte räcker med investeringar i nyutveckling för att komma ifatt konkurrenterna, det krävs att man paketerar om varumärket för att fylla det med nya visioner. Det är alltid en god start men det kommer givetvis att krävas ofantligt mycket mer för att produkten återigen ska kunna ge sina konkurrenter en match i de stora upphandlingarna.

Det är inget tvivel om att Iptor ERP (tidigare ASW) har både omfattande och imponerande funktionalitet till väldigt många affärsprocesser. Det ligger trots allt nästan 40 års utveckling bakom systemet, även om utvecklingstakten väsentligt avtagit de senaste 10 åren jämfört med investeringarna under åren fram till milleniet. Till detta ska läggas att Iptor ännu har väldigt många internationella och komplexa kunder som har en fungerande systemlösning som fyller behoven till den dagliga verksamheten.

Det som varit och är utmaningen är snarare det stora behovet av att skriva om plattformen och få in systemet i en mer modern tidsålder. Vi ser idag i majoriteten av alla upphandlingar att kraven på funktionalitet minskar i relation mot kraven på flexibilitet och frihet när det gäller att skapa och förändra arbetsflöden samt behoven av att personalisera applikationens gränssnitt unikt för olika roller och användare och dessutom fullt ut stödja ett dynamiskt webbgränssnitt. I detta avseende har Iptor en resa som heter duga framför sig.

Slutsats nummer två (efter rebrand) är att Iptor insett att investeringen är så stor att det krävs draghjälp av partners. Man har inlett omvandlingen från ett ”one-stop-shop” till att bli en produktleverantör som arbetar med en partnerkanal. På samma sätt som exempelvis SAP och Microsoft gjort i många år, och som vi nu även ser sker hos ex IFS och Unit4. Det är således en trend inom branschen.

När man tar steget till att bygga upp en partnerkanal är det otroligt viktigt att hitta det rätta gränssnittet mellan produktleverantören och dess partners. Lika viktigt är det att bygga upp en lojalitet mellan sina partners så att dessa kan dra fördel av varandra istället för att vara bittra konkurrenter. Detta är en mognadsfråga och det kräver oftast flera år innan man har uppnått en balans och stabilitet i sin partnerkanal.

Frågan är vilket incitament en potentiell partner har av att bli ny partner till Iptor? Från det ena perspektivet kan man få åtkomst till en fin skara med befintliga internationella kunder men från det andra perspektivet måste man överväga potentialen till nyförsäljning i relation till potentialen av nyförsäljning av andra affärssystem. Att en partner till exempelvis Microsoft skulle lämna sitt partnerskap till förmån för Iptor är helt osannolikt. Att däremot öppna upp för att dessutom bli partner till Iptor är möjligt även om sannolikheten är svår att estimera.

Att bli ny partner och bygga upp kompetens kring en så komplex systemlösning som Iptor kräver en väldigt stor investering och det är svårt att se en intjäning som överstiger investeringen på kort horisont. Att hålla igång konsulter på flera affärssystem går normalt inte utan det krävs att man har skilda affärsområden för att kunna erbjuda flera olika affärssystem.

Det finns väldigt många frågor kvar som behöver besvaras när det gäller framtiden för det nya Iptor. Som svensk har jag givetvis ett hjärta som fortfarande slår för systemet, men det hänger mer samman med nostalgi än sunt förnuft. Jag hoppas dock att ledningen för Iptor avser att fullfölja sin rebrand och är villiga att ta en investering som minst ligger i klassen 500 MSEK för att göra en uppfräschning av systemet. Ifall detta inte sker så är det en risk att det blir en ny blogg om några år där systemet återigen går vidare till nya ägare.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.