morkbla

Våga ta det digitala steget

Att effektivisera verksamheten genom att förändra processer och reducera överflödiga arbetsmoment är inget nytt. Detta har skett i alla tider och har drivits av ambitionen att kunna åstadkomma mer som resultat, men med mindre resurser som insats. Till viss del har detta kunnat genomföras enbart via organisationsförändring och utbildning av personal. Oftast har det dock krävts införande av bättre verktyg i form av IT-system för att därigenom skapa förutsättning för förändringarna. Den samlande rubriken på dessa förändringar har varit ”effektivisering”.

Det finns dock en naturlig gräns för långt man kan driva effektivisering. Förr eller senare når man den platå där det faktiskt inte går att minska resurserna mer. För att nå ännu längre krävs att de grundläggande förutsättningarna för verksamheten förändras. Med detta menas att reglerna för verksamheten förändras på ett sätt som gör att tidigare processer och arbetsmodell slås ur spel och där helt nya processer måste tillföras för att anpassa verksamheten till de nya reglerna. Denna förändring kallas ”transformation” och ska inte förväxlas med effektivisering.

När vi nu kliver in i den digitala tidsåldern har vi nått en nivå i vår tekniska utveckling där det som för några år sedan var fantasi och drömmar har blivit verklighet. Under de senaste 20 åren har världen knutits samman i ett informationskluster där snart allt och alla kan kommunicera med allt och alla. Kombinationen av tekniska innovationer, internets plattform, mobilitet och sociala medier har skapat helt nya möjligheter för hur affärer kan uppstå och drivas. Vid sidan av våra traditionella branscher och verksamheter dyker det nu upp nya aktörer som baserat på innovation och snabbhet skapar helt nya affärsmöjligheter.

De traditionella verksamheterna har begränsade möjligheter att ta upp kampen mot dessa nya aktörer då de spelar på olika planhalvor. Initialt sker ingen konkurrens mellan dessa två världar, men allt eftersom de nya aktörerna expanderar och breddar sin affärsidé blir konkurrensen ett faktum. Det är alltid lätt att till en befintlig verksamhet koppla på något som redan funnits på marknaden i många år och där det finns etablerad branschstandard. Att däremot lägga till något nytt och innovativt är krävande och riskerar att slå negativt på det som redan finns i verksamheten. Det är detta som är orsak till att nya uppstickare alltid har en fördel mot äldre och stelare verksamheter, man saknar en tung barlast av gamla och inarbetade rutiner.

Digitalisering handlar inte enbart om att göra sin verksamhet digital. Det handlar om att utnyttja nya tekniska innovationer och en ökad tillgång på information för att skapa nya affärsmöjligheter och därigenom bredda och utöka sin verksamhet. Det finns idag fantastiska möjligheter till att utveckla och förstärka sin verksamhet. Potentialen är oftast väldigt stor i de flesta branscher och verksamheter. Men för att utnyttja möjligheterna och kunna realisera potentialen krävs mod och vilja till att transformera verksamheten. Det handlar om att våga ta det digitala steget.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.