morkbla
ERP

WMS allt mer kritisk del av affärssystemet

I vår nya publicerade WMS-rapport kan vi konstatera att WMS har tagit steget in i finrummet och blivit en viktig del av affärssystemet. Det har egentligen aldrig varit oviktigt men det är en del som ofta hanterats med underordnad prioritet då det enbart handlat om ”lagerhantering” och där nyttan inte bedömts som väsentlig. Detta har förändrats och idag tillhör WMS en prioriterad del som skapar förutsättningar till väsentligt ökad nytta för verksamheten.

När vi förr talade om ”lagerhantering” låg fokus på ordning och reda på lagret samt smidiga rutiner för plock vid in- och utlastning samt inventering. Detta var också en del som nästan alla affärssystem kunde erbjuda inom sin standardlösning, förvisso med styrkor och svagheter hos respektive leverantör. När vi idag talar om WMS har behovsområdet utökats till att även inkludera stöd för 3:e parts logistik, Crossdocking, transportplanering, WCS (Warehouse Control Systems), EDI-hantering, personalplanering, flytande lager, automatstyrning, etc.

I takt med att handel är ett område som växer dramatiskt i Sverige, såväl via elektronisk handel som konsumenthandel, följer ökat behov av lagerstyrning för att effektivisera flödet av varor samt minska fel i varuflödet. Idag åtgår mycket tid till administration av felplock, skadat gods samt brister vid såväl in- som utleveranser. Mycket tid åtgår även till uppföljning och avstämning och planering av inkommande och utgående gods.

Går vi tillbaka några år var det naturligt att stora organisationer med avancerade behov av WMS köpte fristående applikationer (ex Astro från Consafe) och integrerade med sitt affärssystem. Marknaden består idag av ca 15 olika fristående applikationer för WMS, varav ca 30% idag är utvecklade för och erbjuds enbart som molntjänster. Till detta ska dock läggas traditionella affärssystem som idag kan erbjuda WMS som en fristående del som kan integreras även mot andra affärssystem. Tidigare var det knappast möjligt, men idag har vi 7 leverantörer av affärssystem som kan erbjuda sitt WMS som en separat applikation utan behov av att få med hela affärssystemet på köpet.

Att de traditionella leverantörerna av affärssystem successivt börja komma ikapp de fristående leverantörerna av WMS innebär att kunderna allt oftare kan klara sig med sitt befintliga affärssystem istället för att behöva köpa in ett 3:e parts system och bygga integrationer.

Samtidigt ser vi att allt fler kunder, även relativt små organisationer, idag har avancerade behov inom WMS och där det krävs ett fristående WMS trots att kunden kan uppfattas som för liten för ett fristående WMS. Det är då glädjande att det finns ett utbud av WMS även riktade mot mindre organisationer och där prisbilden är anpassad efter mindre plånbok.

WMS är på väg att bli var mans egendom genom att allt fler behöver ett välutvecklat stöd för WMS. Det är en viktig komponent när vi är på väg in i den digitala världen där informationen ska flöda i realtid mellan kund, leverantör och underleverantörer och där framförhållning och planering är avgörande för att vara en framgångsrik aktör.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.